Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Aktualności

Projekt "NIE! - dla wykluczenia"

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński realizuje na terenie woj. mazowieckiego projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS pn. ”NIE - dla wykluczenia”.

Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących w woj. mazowieckim na obszarach poniżej progu de faworyzacji, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które jednocześnie doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego. Projekt zakłada utworzenie 6 grup po 12 uczestników, a więc w sumie wsparciem zostaną objęte 72 osoby (43K i 29M). Minimum 30% uczestników projektu stanowić będą osoby niepełnosprawne, a minimum 19% stanowić będą osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy. Pierwszeństwem w objęciu wsparciem będą miały osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

W ramach projektu oferowane są:

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu - 2h/UP.

2. Poradnictwo psychologiczne - 7h/UP.

3. Trening umiejętności społecznych - 8h/grupa (śr. 12 os.).

4. Szkolenia zawodowe - 80h/grupa (śr. 12 os.).

5. Trzymiesięczny staż zawodowy.

6. Pośrednictwo pracy - 6h/UP.

 

Uczestnicy mają zapewnione:

1. Szkolenia dopasowane do wymagań współczesnego rynku pracy.

2. Zajęcia z profesjonalnymi szkoleniowcami, psychologami, doradcami zawodowymi oraz pośrednikami pracy.

3. Stypendium szkoleniowe oraz stażowe.

4. Catering.

5. Zwrot kosztów dojazdu.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Szkolenia zorganizowane będą w miejscu zebrania się grupy średnio 12 osobowej, na terenie woj. mazowieckiego, a miejsca spotkań będą dostosowane do potrzeb uczestników projektu.

Więcej informacji na stronie Projektu "NIE - dla wykluczenia".

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech