Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Aktualności

Projekt „Wachlarz możliwości przeciw ubóstwu i wykluczeniu”

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. informuje o prowadzonej rekrutacji w ramach projektu „Wachlarz możliwości przeciw ubóstwu i wykluczeniu” nr projektu RPMA.09.01.00-14-8150/17 , który będzie realizowany na terenie województwa mazowieckiego na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego w terminie od 01.11.2017 r. do 31.07.2018 r.

Grupę docelową projektu stanowią osoby:

  1. zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa mazowieckiego na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego,
  2. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  3. doświadczające wielokrotnego wykluczenia,
  4. w wieku 18 – 67 lat, w tym osoby:

· niepełnosprawne (22 osoby),

· korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (4 osoby),

· bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy (4 osoby)

 

Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu:

  • diagnozy indywidualnych potrzeb potencjałów Uczestników Projektu połączona z pośrednictwem psychologicznym,
  • warsztatów kompetencji społecznych,
  • poradnictwa zawodowego,
  • szkolenia zawodowego,
  • płatnego stażu zawodowego,
  • pośrednictwa pracy.

Więcej informacji na plakacie.

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech