Informacja dla niesłyszących

Liczba odwiedzających: 193
Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.
W związku z powyższym, osoba która zamierza skorzystać z usług tłumacza języka migowego, zobowiązana jest zgłosić ten fakt do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać:

  • w sekretariacie PCPR ul. Świętojańska 82B, 07-202 Wyszków
  • elektronicznie:
    • adres email: sekretariat@pcpr-wyszkow.pl;
    • e-puap: skrytka ePUAP: /b11h5hin3e/SkrytkaESP;
  • telefoniczne: 29 742 85 22;
  • pocztą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ul. Świętojańska 82B, 07-202 Wyszków (3 dni robocze liczone są od dnia dostarczenia listu).

Usługa o której mowa powyżej jest bezpłatna. 

Wniosek o tłumacza języka migowego