Informacje podstawowe

Liczba odwiedzających: 237

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie zostało utworzone na podstawie Uchwały nr V/20/99 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 23 lutego 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Status prawny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie jest ustalony na mocy Statutu uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Wyszkowie Nr XVI/103/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.