Struktura organizacyjna

Liczba odwiedzających: 206

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie
tel. (29) 742 85 22, 742 85 23

Sekcja administracyjna i sekretariat
tel. (29) 742 85 22, 742 85 23 wew. 12

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej
tel. (29) 742 85 22, 742 85 23 wew. 19, 20

Sekcja świadczeń
tel. (29) 742 85 22, 742 85 23 wew. 15

Sekcja rehabilitacji społecznej
tel. (29) 742 85 22, 742 85 23 wew. 13

Sekcja księgowo – kadrowa
tel. (29) 742 85 22, 742 85 23 wew. 14

Poradnictwo specjalistyczne – psycholog i prawnik
Zapisy: osobiście w sekretariacie lub telefonicznie pod nr telefonu (29) 742 85 22, 742 85 23