Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Aktualności

Nieodpłatna pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ramach projektu "Socjoterapia drogą rozwoju"

Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje projekt „Socjoterapia drogą rozwoju”, którego celem jest m. in. wspieranie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju poprzez socjoterapię i profilaktykę oraz wspieranie rodziców w procesie wychowawczym.

Do kogo jest adresowany projekt:
Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat, ich rodzice i opiekunowie, a także całe rodziny mieszkające na terenie Mazowsza:
- rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,
- rodzice, którzy przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- dzieci wychowujące się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju.

socjoterapia plakat

 

Więcej informacji: https://www.stowarzyszeniedlarodzin.pl/socjoterapia-droga-rozwoju-2020-2022

Drukuj E-mail

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Fundacja „Compassio” z siedzibą w Pruszczu Gdańskim w ramach współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, prowadzi Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wyszkowie (ul. Wąska 93), w którym kompleksowe wsparcie mogą uzyskać osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie przestępstw oraz osoby im najbliższe.

W Lokalnym Punkcie w Wyszkowie osoby pokrzywdzone przestępstwem i osoby im najbliższe mogą otrzymać m.in. specjalistyczną pomoc prawną, psychologiczną jak również pomoc materialną. 

Więcej informacji w zamieszczonej poniżej ulotce. 

punkt1

punkt2

Drukuj E-mail

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2022

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

 

Szanowni Państwo,

z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, w imieniu własnym i całej społeczności Powiatu Wyszkowskiego, składamy Państwu serdeczne życzenia i podziękowania za pełne zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Dziękujemy Państwu za wrażliwość, wyrozumiałość i cierpliwość, które nieustannie towarzyszą wychowaniu dzieci przeżywających trudności związane z poczuciem odrzucenia i niespełnienia nadziei.

Łączymy najlepsze życzenia spełnienia planów, wielu sukcesów, radości w codziennym życiu i wytrwałości w pełnionej misji.

  

                                                                                                          Z wyrazami szacunku

 

 Dyrektor Powiatowego Centrum                                                                                                   Starosta
 Pomocy Rodzinie w Wyszkowie                                                                                        Powiatu Wyszkowskiego

          Krystyna Kurowska                                                                                                      Jerzy Żukowski

 

Więcej o Dniu Rodzicelstwa Zastępczego

Drukuj E-mail

Bezpłatne wsparcie dla młodzieży

W imieniu Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką informujemy, że trwa rejestracja do nowej edycji programu Fun. Tech. Future skierowanego do młodzieży w wieku 18-21 lat opuszczającej pieczę zastępczą i z rodzin wykluczonych ekonomicznie lub terenów wykluczonych komunikacyjnie.

Udział w programie bezpłatny.

W ramach projektu Fun. Tech. Future. przygotowaliśmy dla uczestników:

 • warsztaty motywacyjno-rozwojowe online,
 • wsparcie w znalezieniu pracy,
 • webinary edukacyjne,
 • płatne staże u Partnerów projektu z pakietem konsultacji indywidualnych,
 • warsztaty makijażowe oraz technologiczne.

 

Do programu można rejestrować się na stronie www.sukcespisanyszminka.pl/fun-tech-future.

Drukuj E-mail

Bezpłatna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin z dziećmi z Województwa Mazowieckiego

Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje trzyletni projekt „Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin” współfinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Głównym celem programu jest wzmacnianie potencjału rodzin, w tym ich samodzielności opiekuńczo – wychowawczej i życiowej tak, aby stanowiły naturalne i bezpieczne oparcie dla swoich członków, w tym szczególnie dla prawidłowego rozwoju dzieci. Projekt jest realizowany od 01.07.2020 r. do 30.11.2022 r.

Projekt adresowany jest do rodzin z dziećmi z Województwa Mazowieckiego, które:
• przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze, trudne lub kryzysowe sytuacje rodzinne i życiowe,
• rodziców, których dzieci albo są zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej lub tam czasowo przebywają,
• rodziców zastępczych.

Bezpłatna oferta:
• specjalistyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin i jej członków (konsultacje, poradnictwo, terapia, formy pomocy interwencyjnej, coaching rodzicielski, asysta rodzinna, poradnictwo socjalne)
• warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
• grupy wsparcia dla rodziców
• spotkania integracyjne dla rodzin z dziećmi

Pomoc w ramach projektu świadczymy stacjonarnie w Zespołach Psychologiczno-Terapeutycznych Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie oraz online.

Informacje i zapisy:
tel. 696 509 924, 518 452 047, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

poradnia SdR plakat

Więcej informacji

Drukuj E-mail

Opiekun tymczasowy dla małoletniego obywatela Ukrainy

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) sąd może ustanowić opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy, który w związku z konfliktem zbrojnym przybył na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych, które zgodnie z prawem byłyby za niego odpowiedzialne. Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego.

На підставі Закону від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави» (Законотворчий журнал від 2022 року, ст. 583 із змінами) суд може призначити тимчасового опікуна неповнолітнього громадянина України, який у зв’язку зі збройним конфліктом прибув на територію Республіки Польща без опіки повнолітніх, які за нього несуть юридичну відповідальність. Тимчасовий опікун встановлюється судом опіки та піклування, підсудним за місцем проживання неповнолітнього.

 

Pliki do pobrania / Файли для завантаження:

Drukuj E-mail

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3

1 stycznia br. wszedł w życie rodzinny kapitał opiekuńczy – zupełnie nowe świadczenie dla rodzin z małymi dziećmi. To 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. Do ukończenia 35. miesiąca życia.

Dla tych dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym – np. pierwszych lub jedynych w rodzinie, a także tych, które nie spełniają kryterium wieku, rząd przygotował inne rozwiązanie.

 • To dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.
  • Przykładowo jeśli rodzic płaci za żłobek 300 zł, to dofinansowanie również wyniesie 300 zł. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki, nie rodzicom.
 • Rozwiązanie wejdzie w życie 1 kwietnia br. z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.

 

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna to kolejny instrument wsparcia rodzin sprzyjający łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Dofinansowanie będzie przysługiwać rodzicom (a także opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujące się pod opieką dziennego opiekuna i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego. To np. dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie, a także te, które nie spełniają jeszcze lub już kryterium wieku do pobierania rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji. Przykładowo jeśli rodzic płaci za żłobek 300 zł, to dofinansowanie również wyniesie 300 zł.

Co do zasady dofinansowanie będzie przysługiwać na wszystkie dzieci uczęszczające do  żłobka, klubu dziecięcego lub  znajdujące się pod opieką opiekuna dziennego w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończeniu 35. miesiąca życia, nawet w sytuacji gdy na to dziecko rodzic otrzyma rodzinny kapitał opiekuńczy w okresie od 12. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka.

Na dzieci pierwsze lub jedyne w rodzinie, niezależnie od ich wieku, dofinansowanie będzie przysługiwało pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub  korzystania z opieki dziennego opiekuna.

 

400 zł dofinansowania

Dofinansowanie będzie wynosić co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.

Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

Rozwiązanie wejdzie w życie od 1 kwietnia 2022 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.

 

Wniosek o dofinansowanie

 • Aby otrzymać dofinansowanie, rodzic lub opiekun będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek.
 • Wniosek będzie można składać od 1 kwietnia 2022 r. wyłącznie przez Internet za pośrednictwem:
  • portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS
  • bankowości elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego (informacje dla rodziców) pod nr tel: 22 2905500

  

Pytania i odpowiedzi dla rodziców – dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Pytania i odpowiedzi dla podmiotów prowadzących instytucje opieki – dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Drukuj E-mail

ZUS dla obywateli Ukrainy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.

Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na chwilę obecną jeszcze takie wnioski nie są dostępne na PUE ZUS.  Informację od kiedy będzie można składać wnioski o świadczenia rodzinne,  zostanie opublikowana na stronie internetowej ZUS – www.zus.pl.

Ponadto na stronie www.zus.pl zamieszczane są sukcesywnie wszystkie informacje dotyczące wparcia obywateli Ukrainy. Informacje dla Obywateli Ukrainy: 

 1. infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - Інфолінія про сімейні виплати для громадян України
 2. Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko –  Матеріальна допомога для громадян України, які мають дитину
 3. Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy - / Допомога на дитину 500+ для громадян України
 4. E-wizyta w ZUS - / Е-візит до Закладу Соціального Страхування
 5. Informacja dla uchodźców z  Ukrainy mających zamiar podjąć pracę w Polsce/ Інформація для біженців з України які хочуть розпочати роботу в Польщі Види соціального страхування в Польщі  
 6. Ważny komunikat dla uchodźców z Ukrainy którzy przestali otrzymywać emeryturę lub rentę i wyjechali z terytorium Ukrainy / Важлива інформація для біженців з України, які перестали тримавати пенсію і пенсію по інвалідності і виїхали з території України
 7. Informacja dla obywateli Ukrainy podejmujących w Polsce pracę. Podstawowe zasiłki z ubezpieczenia chorobowego / Базові виплати на випадок хвороби
 8. Świadczenie wychowawcze 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy Informacja dla obywateli Ukrainy zamieszkałych w Polsce, będących rodzicami / Допомога на виховання 500+ і Сімейний капітал опіки
 9. Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS / Платформа електронних послуг ZUS (ПЕП ЗСС або PUE ZUS)

Link do wszystkich komunikatów:  

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini

Drukuj E-mail

Pomoc dla Ukrainy!

Od kilku dni trwa wojna w Ukrainie. Wszyscy widzimy jak niewyobrażalna tragedia dotknęła obywateli Ukrainy. Tysiące kobiet i dzieci uciekają przed wojną. W takim momencie liczy się każda pomoc. Powiat Wyszkowski i gminy z terenu naszego powiatu włączyły się w organizowanie pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy przedostali się do Polski. Więcej informacji: https://powiat-wyszkowski.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=1738

Ze swej strony Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie włącza się w pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego. Specjaliści zatrudnieni w PCPR w Wyszkowie, psycholog i prawnik, będą udzielać porad dla obywateli Ukrainy, którzy znajdą schronienie na terenie naszego powiatu.

Dodatkowe informacje o różnych formach pomocy, chęć zgłoszenia pomocy, a także zapotrzebowanie na pomoc można zgłosić na specjalnie do tego przygotowanej rządowej stronie internetowej: https://pomagamukrainie.gov.pl/

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

 

Drukuj E-mail

Komunikat

Informujemy, że od 01 marca 2022 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów wewnątrz budynku. W wejściu do budynku w dalszym ciągu umieszczona jest skrzynka na korespondencję kierowaną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Prosimy pamiętać o obowiązku zakrywania nosa i ust w miejscu publicznym.
Dziękujemy za wyrozumiałość.

Drukuj E-mail

"Akademia Rozwoju"

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju zaprasza kobiety do uczestnictwa w bezpatnym programie społeczno-rozwojowym "Akademia Rozwoju". 

Program Akademia Rozwoju powstał, aby zwiększać szanse i pokazywać możliwości rozwoju kobietom, które z różnych powodów pozostają mniej aktywne w życiu społecznym i zawodowym. 

Program ma charakter szkoleniowy.

Jego Celem jest:

 1. wsparcie kobiet poprzez edukację i wiedzę, aby umożliwić im polepszenie ich sytuacji ekonomicznej i społecznej − dać praktyczne umiejętności cenione na rynku pracy, aby mogły rozwijać się zarówno jako pracodawcy, jak i pracownicy,
 2. przekazanie uczestniczkom Programu narzędzi i motywacji, które umożliwią im zwiększenie aktywności oraz dodadzą pewności siebie, pomogą w podejmowaniu odważnych decyzji, wyznaczaniu sobie celów i zwiększą świadomość znaczenia relacji międzyludzkich (networkingu) dla rozwoju zawodowego i osobistego. 

 Program jest skierowany jest wyłącznie do kobiet, które ukończyły 18 rok życia i spełniają co najmniej dwa z poniższych warunków:

 1. mieszkają na obszarach wiejskich i w małych miejscowościach
 2. pozostają bezrobotne
 3. mają niskie zarobki w gospodarstwie domowym
 4. w ich rodzinie występują problemy społeczne (np. piecza zastępcza, itp.)
 5. są matkami samotnie wychowującymi dzieci
 6. mają orzeczoną niepełnosprawność
 7. są rodzicami w rodzinach wielodzietnych bądź pochodzą z takiej rodziny (więcej niż 3 dzieci)
 8. w ich życiu występuje inny niż wymienione wyżej istotny czynnik, który powoduje ich wyłączenie z aktywności społecznej lub zawodowej.

Więcej informacji

Drukuj E-mail

KOMUNIKAT

                                            Wyszków, dnia 02.02.2022 r.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie PCPR.

Interesantów przyjmujemy tylko w sprawach pilnych i koniecznych, po wcześniejszym kontakcie mailowym (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznym (29 742 85 22, 29 742 85 23).

W wejściu do siedziby PCPR umieszczono skrzynkę na korespondencję kierowaną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Przepraszamy za utrudnienia.

Drukuj E-mail

KOMUNIKAT

                                            Wyszków, dnia 02.02.2022 r.

 

W związku z rosnącą liczbą zachorowań w naszej jednostce, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie zawiesza do odwołania kontakty z dziećmi odbywające się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Drukuj E-mail

Kondolencje

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Urszuli Mikołajczyk, założycielki i wieloletniej przewodniczącej wyszkowskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, przewodniczącej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz działaczki samorządowej, wieloletniej radnej, która na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały Człowiek i Matka, na każdym kroku zabiegająca o prawa i godne życie osób niepełnosprawnych.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłej składają Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Drukuj E-mail

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2022 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Mazowiecki zaprosił Powiat Wyszkowski do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”  realizowanym w 2022 r.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary programu, które będą realizowane w 2022 r. i adresaci wsparcia w poszczególnych obszarach:

1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – adresatami pomocy są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – adresatami pomocy są gminy,  powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – adresatami pomocy są gminy, powiaty i organizacje pozarządowe;

4) obszar D – likwidacja barier transportowych – adresatami pomocy są:

a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – adresatami pomocy są gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

6) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – adresatami pomocy są jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

7) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – adresatami pomocy są powiaty.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2022 r.:

1) obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wybudowanych i użytkowanych przed dniem 12.04.2002 r.  zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne

1) obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r. w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2) obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

3) obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a) 120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 300.000,00 zł dla autobusów;

4) obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

5) obszar F – do 70 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

6) w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Maksymalny procentowy udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kosztach realizacji każdego projektu kwalifikującego się do objęcia pomocą w ramach programu został określony w wykazach powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2021 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

Dla Powiatu Wyszkowskiego maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji projektów w poszczególnych obszarach programu wynosi:

1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – 35 %;

2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – 35 %;

3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – 70 %;

4) obszar D – likwidacja barier transportowych – 75 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 85%     w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;

5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – 25 %;

6) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – 50 %.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu  będą przyjmowane do dnia 18 lutego 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

Wnioski dotyczące obszaru A i E programu przyjmowane są w trybie ciągłym w Oddziale Mazowieckim PFRON al. Jana Pawła II 13, 02-021 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl  w zakładce: programy i zadania PFRON/ programy realizowane obecnie / Program wyrównywania różnic między regionami III i na stronie głównej PFRON w komunikatach.

W przypadku pytań dotyczących programu informacji udzielają:

1) Beata Noceń - Oddział Mazowiecki PFRON, tel. 22 311 83 45

2) Teresa Czajkowska – PCPR w Wyszkowie, tel. 29 74 285 22 wew. 13

 

 

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech