Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Aktualności

Zmarła Irena Dziarska

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Ireny Dziarskiej,  emerytowanej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu, która na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały Człowiek i Koleżanka, na każdym kroku służąca pomocą i życzliwością drugiemu człowiekowi.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłej składają Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Drukuj E-mail

Fundacja Poland Business Run szuka kolejnych beneficjentów!

Fundacja Poland Business Run szuka osób po amputacji lub z dysfunkcjami narządów ruchu, którym pomogą biegacze dziesiątej edycji największej charytatywnej sztafety w Polsce. Nabór kandydatów na beneficjentów rozpoczął się 1 marca. W 2020 roku, mimo przeciwności, Fundacji udało się wesprzeć aż 71 beneficjentów z całej Polski.

Fundacja Poland Business Run pomaga osobom po amputacjach i z dysfunkcjami narządów ruchu. Bieg Poland Business Run jest flagowym wydarzeniem organizacji, które co roku gromadzi tysiące biegaczy z setek firm gotowych pomagać potrzebującym. W 2020 roku ze względu na pandemię bieg odbył się w formule wirtualnej. W ten sposób pracownicy firm z całego świata pomogli 71 beneficjentom.

Od 1 marca 2021 roku kolejne osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu mogą zgłaszać się do Fundacji Poland Business Run, by dołączyć do grona beneficjentów tegorocznego biegu. Forma wsparcia zależy od indywidualnej sytuacji każdej osoby, a jego wysokość wynosi maksymalnie 50 tys. zł, które można przeznaczyć na dofinansowanie do zakupu protez, sprzętu ortopedycznego czy rehabilitacyjnego, albo 5 tys. zł w przypadku rehabilitacji, nauki chodu, specjalistycznych, konsultacji medycznych i pomocy psychologicznej.

Jak się zgłosić?

Wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek, skompletuj pozostałe wymagane dokumenty. Wszystko wyślij pocztą (Fundacja Poland Business Run, ul. Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków). Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Wniosek, listę dokumentów, regulamin i wszystkie szczegóły znajdziesz na www.polandbusinessrun.pl w zakładce Beneficjenci > Jak zostać beneficjentem?.

Na dodatkowe pytania o dofinansowania odpowiedzą specjaliści z Działu Wsparcia, dostępni od wtorku do piątku w godz. 11.00-15.00 pod numerem tel. 504 485 979, lub pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Drukuj E-mail

KOMUNIKAT

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie PCPR.
Interesantów przyjmujemy tylko w sprawach pilnych i koniecznych, po wcześniejszym kontakcie mailowym (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznym (29 742 85 22, 29 742 85 23).
W wejściu do siedziby PCPR umieszczono skrzynkę na korespondencję kierowaną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.
Przepraszamy za utrudnienia.

Drukuj E-mail

Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2021 r.

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr WPS-I.9421.9.2021 z dnia 18 lutego 2021 r. uchylającą decyzję nr WPS-I.9421.106.3.2020.ES z dnia 23 października 2020 r. polecającą Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Starostom, Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast w Województwie Mazowieckim czasowo zawiesić działalność od dnia 24 października 2020 r. do odwołania w środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach i klubach seniora, klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach wsparcia dziennego.

 

Drukuj E-mail

Zmiana danych adresowych PCPR w Wyszkowie

Uprzejmie informujemy, że został nadany nowy numer porządkowy dla budynku, w którym mieści się siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. 

Aktualny adres siedziby PCPR w Wyszkowie to:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie
ul. Świętojańska 82B
07-202 Wyszków

Drukuj E-mail

Komunikat - Program wyrównywania różnic między regionami III w 2021 roku

pfron logo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Mazowiecki zaprosił Powiat Wyszkowski do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”  realizowanym w 2021 r.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary programu, które będą realizowane w 2021 r. i adresaci wsparcia w poszczególnych obszarach:

1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – adresatami pomocy są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – adresatami pomocy są gminy,  powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – adresatami pomocy są gminy, powiaty i organizacje pozarządowe;

4) obszar D – likwidacja barier transportowych – adresatami pomocy są:

a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – adresatami pomocy są gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

6) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – adresatami pomocy są jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

7) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – adresatami pomocy są powiaty.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2021 r.:

1) obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wybudowanych i użytkowanych przed dniem 12.04.2002 r.  zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne

2) obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r. w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3) obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

4) obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a) 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 000,00 zł dla autobusów;

5) obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

6) obszar F – do 70 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

7) w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Maksymalny procentowy udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kosztach realizacji każdego projektu kwalifikującego się do objęcia pomocą w ramach programu został określony w wykazach powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2021 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

Dla Powiatu Wyszkowskiego maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji projektów w poszczególnych obszarach programu wynosi:

1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – 35 %;

2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – 35 %;

3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – 70 %;

4) obszar D – likwidacja barier transportowych – 60 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70%     w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;

5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – 25 %;

6) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – 50 %.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu  będą przyjmowane do dnia 22 lutego 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

Wnioski dotyczące obszaru A i E programu przyjmowane są w trybie ciągłym w Oddziale Mazowieckim PFRON al. Jana Pawła II 13, 02-021 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl  w zakładce: programy i zadania PFRON/ programy realizowane obecnie / Program wyrównywania różnic między regionami III i na stronie głównej PFRON w komunikatach.

W przypadku pytań dotyczących programu informacji udzielają:

1) Beata Noceń - Oddział Mazowiecki PFRON, tel. 22 311 83 45

2) Teresa Czajkowska – PCPR w Wyszkowie, tel. 29 74 285 22 wew. 13

 

 

Drukuj E-mail

Uwaga!

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie dzień 24 grudnia 2020 r. r. jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie dniem wolnym od pracy.

 Więcej

Drukuj E-mail

Dzień Pracownika Socjalnego 2020

Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania podziękowań i słów uznania za ofiarną i ciężką pracę, poświęcenie i gotowość niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Dziękujemy za ogromne zaangażowanie w wykonywanie trudnej, a często niewdzięcznej pracy, za wszelką pomoc i uśmiech, który nieraz jest tym największym dobrem i znakiem nadziei, że wszystko można jeszcze w życiu zmienić.
Wszystkim Państwu niosącym pomoc osobom potrzebującym w tym trudnym czasie pandemii COVID-19 życzymy przede wszystkim zdrowia, a także satysfakcji z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, by nigdy nie zabrakło Wam energii, ciepła, empatii i wytrwałości oraz pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Drukuj E-mail

PRZEKAZANIE MIEJSC KWARANTANNY/IZOLACJI DLA DZIECI Z PIECZY ZASTĘPCZEJ

logotypy

Powiat Wyszkowski wspólnie z PCPR w Wyszkowie  realizował projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusa COVID-19.

Liderem Projektu było Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, funkcję Partnera w realizacji zadań na terenie województwa mazowieckiego pełnił Wojewoda Mazowiecki. Na terenie powiatu wyszkowskiego, na mocy upoważnienia Zarządu Powiatu Wyszkowskiego, realizatorem projektu było PCPR w Wyszkowie.  

Cel główny Projektu, to: zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia koronawirusa COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpiła poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.

Cel szczegółowy Projektu, to: wsparcie dzieci, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusa COVID-19.

Powiat Wyszkowski w ramach Projektu zakupił:

 1. wyposażenie na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania:
  • 53 sztuki laptopów wraz z oprogramowaniem, na kwotę 158 947,00 zł,
  • 39 sztuk drukarek (urządzeń wielofunkcyjnych) na kwotę 27 173,00 zł,
  • 7 sztuk oprogramowania komputerowego, wspierającego rozwój  dziecka z niepełnosprawnością intelektualną na kwotę 3 108,00zł.
 1.  środki ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią:
  • maseczki ochronne jednorazowe – 2 590 szt.,
  • rękawiczki jednorazowe nitrylowe – 12 950 szt.,
  • płyn dezynfekcyjny – 470 litrów, na łączną wartość brutto 22 118,34 zł;
 1. wyposażenie 16 miejsc kwarantanny/ izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej w tym:
  • 8 łóżek piętrowych z materacami,
  • 15 komód,
  • 15 biurek,
  • 14 szaf,
  • 1 szafka,
  • 3 fotele,
  • oświetlenie i zasłony,

 na łączną kwotę 38 272,00 zł.

Ww. asortyment został użyczony do bezpłatnego korzystania: wychowankom umieszczonym w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym osobom uczącym się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wyposażenie miejsc kwarantanny/ izolacji było ostatnim etapem realizacji przez Powiat Wyszkowski Umowy podpisanej z Wojewodą Mazowieckim  nr WPS-IV.946.5.39.2020 z późn. zm. na realizację projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,  

Ogółem wsparciem zostało objętych: 74 rodziny zastępcze, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wyszkowie Dom dla Dzieci Nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wyszkowie Dom dla Dzieci Nr 2.

Powiat Wyszkowski na realizację projektu wydatkował łącznie: 249 618,34 zł, w tym 84,28% pochodziło ze środków europejskich, 15,72% ze środków krajowych.

Drukuj E-mail

Decyzja Wojewody Mazowieckiego

Decyzja Wojewody Mazowieckiego polecająca czasowe zawieszenie działalności od 24 października 2020 r. do odwołania w: środowiskowych domów samopomocy, dziennych domach i klubach seniora, klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, centrach i klubach integracji społecznej, warsztatach terapii zajęciowej i placówkach wsparcia dziennego.

 

 

Drukuj E-mail

Oferta bezpłatnych zajęć on-line Specjalistycznej placówki wsparcia dziennego

OFERTA BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ ON-LINE SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE DLA RODZIN W WARSZAWIE PRZY UL. ZĄBKOWSKIEJ 39.

 

Pomoc w odrabianiu pracy domowej

Każdemu czasami potrzebna jest pomoc w nauce, zwłaszcza gdy zajęcia odbywają się przez Internet, dlatego oferujemy pomoc w odrabianiu pracy domowej, pomoc w nauce. Są to spotkania indywidualne, mogą być jednorazowe lub regularne – w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. Z zajęć można skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-18:00.

Gry fabularne (role playing games)

Gra towarzyska oparta na narracji, w której gracze wcielają się w role fikcyjnych postaci. Cała rozgrywka toczy się w fikcyjnym świecie, istniejącym tylko w wyobraźni grających. Jej celem jest rozegranie gry według zaplanowanego scenariusza i osiągnięcie określonych celów, przy zachowaniu wybranego zestawu reguł, zwanego mechaniką gry. Gry fabularne, rozwijają wyobraźnię, empatię, umiejętności pracy w zespole, umiejętność rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron. Są też świetną alternatywą dla elektronicznej rozrywki, ponieważ gra toczy cię poza światem wirtualnym, choć posiada elementy grywalizacji, rozwoju wykreowanych przez siebie postaci oraz możliwość zanurzenia się w fantastycznym świecie rodem z książek o Harrym Potterze.

Cykl trwania zajęć zależny jest od możliwości i chęci uczestnictwa graczy. Standardowo rozgrywa się 1 sesję tygodniowo, trwającą od 3 do 4 godzin. Od 3 do 5 sesji tworzy kampanię. Jedna kampania to trwa w przybliżeniu 14 godzin. Po zakończeniu jednej kampanii można rozegrać koleją.

Orto-grafika

Zajęcia pozwalają w miły i łatwy sposób zapoznać się z zasadami rządzącymi polską ortografią. Pomagają w łatwiejszym zapamiętywaniu, pobudzają wyobraźnię. Pomagają nabyć umiejętności pracy zespołowej. Ćwiczą koncentrację, trenują pamięć oraz pobudzają skojarzenia.

Cykl 30 zajęć. Spotkania odbywają się raz w tygodniu we środy od 16:00. Zajęcia trwają 45 minut.

Kwarantanna a social media 

Warsztat na temat tego jak wpływa na nas obecna sytuacja, a także co oferują social media. A także odpowiedź na pytania: Jakie mamy znane aplikacje i portale wśród młodzieży? Co warto wiedzieć i jak z nich korzystać? Czas trwania 40-60min. Zajęcia odbywają się we czwartek od 16:00.

Wizerunek w sieci a rzeczywistość

Warsztat na temat wizerunku kreowanego w sieci. Zdobycia odpowiedzi na wiele pytań m.in. Czy znani Influencerzy wiodą bajeczne życie? Jak wpływają na nas reklamy i co powoduje, że chcemy taki a nie inny produkt? Czy w Internecie można stworzyć własną markę? Zajęcia odbywają się we czwartek od 16:00.

Jak wzmocnić swoją odporność psychiczną?

Na co dzień spotykają nas różne przykrości, cierpienia. Jak stawić czoła problemom? Jak wyrobić w sobie hart ducha? Jak wskazują badania - odporność psychiczną można wzmacniać. Warsztat pokaże techniki i metody, które przyczyniają się do zwiększenia odporności psychicznej. Zajęcia odbywają się we czwartek od 16:00.

Kreatywne planowanie - podstawy tworzenia bullet journal.

Zajęcia dla osób które chcą się nauczyć efektywnego planowania i zarządzania swoim czasem przy jednoczesnej dobrej zabawie i rozwinięciu kreatywności. Bullet journal pomaga w realizacji celów krótko- i długoterminowych, będzie twoim drogowskazem podczas nauki w domu. Po ukończeniu kursu będziesz dysponował zindywidualizowanym planerem który będzie cię wspierał w realizowaniu zadań szkolnych i nie tylko. 

Czas trwania: 15h, spotkania co tydzień przez 90 minut (10 spotkań), zajęcia odbywają się w piątki od 16:00 (godziny mogą ulec zmianie).

Konsultacje psychologiczne / pedagogiczne / wychowawcze / logopedyczne (dla dzieci)

Z udziału w konsultacjach mogą skorzystać rodzice, dzieci, młodzież, osoby w kryzysach.

Konsultacje odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach popołudniowych.

Start zajęć od 16 listopada.

 

Zapisy:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel: 696 509 924

We wtorki i czwartki od 10-15 przyjmujemy również zgłoszenia telefonicznie pod numerem: 22 619 42 67.

 

Drukuj E-mail

Zmiany w zasadach realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

pfron logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, że w związku ze zmianami zasad realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, wprowadzonymi Uchwałą nr 76/2020 Zarządu PFRON z dnia 30 października 2020 r., udzielana jest pomoc finansowa  osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od 9 marca 2020 roku do 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej (należy przez to rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).

Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 5 miesięcy, licząc od marca 2020 r. Warunkiem otrzymania w/w dofinansowania jest wypełnienie wniosku.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które ukończyły 18 lat i są:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
 8. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

UWAGA !!!  Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III można składać do 16 listopada 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl , osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ul. Świętojańska 82 A,  07-202 Wyszków, tel. 29 742-85-22 wew. 13 lub za pośrednictwem poczty.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl .

Wniosek o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III dostępny na stronie: https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/zywiol_sytuacje_kryzysowe/02-04-2020_kierunki/U-029zz3_2020.docx?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download  lub na stronie  www.pcpr-wyszkow.pl w zakładce Formularze i druki do pobrania.

 

Drukuj E-mail

Oferta PORT Mazowsze

Oferta PORT Mazowsze punktu specjalistycznego wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych

Formy pracy indywidualnej

 • Konsultacje indywidualne dla dzieci i dorosłych - będą służyły nawiązaniu kontaktu, kontraktu, głębszemu poznaniu osoby i zgłoszonych przez nią problemów oraz dalszej współpracy w ich rozwiązaniu. Będą to konsultacje Specjalistów ds. pracy z dzieckiem i rodziną oraz przy stwierdzonej potrzebie z: lekarzem psychiatrą (diagnoza psychiatryczna i pomoc niezbędna w części przypadków); seksuologiem (diagnoza i terapia dzieci po przemocy); prawnikiem (pomoc w kwestiach prawnych).
 • Terapia indywidualna dla dzieci i dorosłych - regularne spotkania terapeutyczne wskazane są w celu osiągnięcia głębszej zamiany w funkcjonowaniu osoby.

Formy pracy rodzinnej

 • Terapia rodzinna - spotkania w których uczestniczą rodzice / opiekunowie, dzieci, czasem inni członkowie rodziny wspólnie zamieszkujący z rodziną. Służą przyjrzeniu się całości sytuacji rodziny i wzajemnym relacjom jej członków. Diagnoza rodziny, ew. przeformułowanie problemów rodziny i zaangażowanie możliwie wszystkich jej członków w rozwiązanie problemu przy wsparciu specjalisty.
 • Terapia małżeńska - spotkania pary małżeńskiej ze specjalistą; diagnoza, pomoc w rozwiązaniu konfliktów, w określeniu zasad funkcjonowania związku, uświadomieniu osobom wzajemnych oczekiwań. Relacja małżeńska znacząco przekłada się na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego.

Formy pracy grupowej

 • Grupa terapeutyczna dla dorosłych lub/i dzieci - grupa dla osób, które mają zdiagnozowany podobny problem, określony, zbliżony cel terapetyczny. Może dotyczyć różnych obszarów życia; w pracy z problemami społecznymi często jest bardziej efektywna niż terapia indywidualna.
 • Grupa wsparcia dla rodziców / opiekunów - uczestnictwo w grupie osób w podobnej sytuacji życiowej daje możliwość podzielenia się uczestników swoimi doświadczeniami, wzmacnia umiejętności społeczne: zaufania i polegania na innych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
 • Superwizja dla rodzin - spotkania dlające możliwośc przyjrzenia się własnym trudnościom i niepowodzeniom w wychowaniu / opiece nad dzieckiem i doskonalenia pracy z dzieckiem, przy wsparciu prowadzącego specjalisty.

  

Zgłoszenia osób zainteresowanych pomocą przyjmuje psycholog pierwszego kontaktu pod tel.: 531 018 155 od poniedziałku do piątku w godz. 9-17; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta PORT Mazowsze jest nieodpłatna.

PLAKAT                 

Drukuj E-mail

PRZEKAZANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ZAKUPIONYCH W RAMACH PROJEKTU ,,WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

logotypy

PRZEKAZANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ZAKUPIONYCH W RAMACH PROJEKTU  ,,WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

 

W dniu 2 października 2020 r. w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Pan Jerzy Żukowski – Starosta Powiatu Wyszkowskiego wraz z Panią Teresą Czajkowską – Członkiem Zarządu Powiatu Wyszkowskiego i Panią Krystyną Kurowską Dyrektorem PCPR w Wyszkowie dokonali uroczystego przekazania Pani Alicji Zapolskiej Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 1 i Nr 2 w Wyszkowie, w bezpłatne użyczenie sprzętu komputerowego oraz bezpłatnie przekazano środki ochrony indywidualnej dla wychowanków oraz pracowników ww. Placówek.

Jest to kolejny etap realizowanej przez Powiat Wyszkowski Umowy podpisanej z Wojewodą Mazowieckim nr WPS-IV.946.5.39.2020 z późn. zm. na realizację projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

rozdanie sprzętuW ramach realizacji ww. zadania przekazano 20 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem, 8 sztuk drukarek wielofunkcyjnych i środki ochrony indywidualnej, w tym: 460 sztuk maseczek, 2300 par rękawiczek, 100 l płynu do dezynfekcji dla dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pracowników Placówek. Łączna wartość przekazanej pomocy stanowi kwotę 75.662,20 zł. Ogółem wsparciem zostanie objętych 46 osób.

Dzieci i młodzież przebywająca w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, będzie mogła wykorzystać otrzymany sprzęt do zdalnej nauki, poszerzania wiedzy, wyrównywania braków szkolnych oraz organizacji czasu wolnego. Otrzymane środki ochrony osobistej ułatwią bezpieczną realizację zadań okresie epidemii COVID-19.

Pan Starosta pogratulował Dyrektorowi Domu dla Dzieci Nr 1 i Nr 2 przekazanego sprzętu, życzył dzieciom sukcesów w nauce, a pracownikom Placówek sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Pani Dyrektor Domu da Dzieci Nr 1 i Nr 2 podziękowała Panu Staroście i Pani Teresie Czajkowskiej za zaangażowanie w pozyskanie środków na realizację projektu. Podziękowania skierowała także do pracowników PCPR zaangażowanych w realizację projektu.    

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech