Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Aktualności

Kondolencje

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Urszuli Mikołajczyk, założycielki i wieloletniej przewodniczącej wyszkowskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, przewodniczącej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz działaczki samorządowej, wieloletniej radnej, która na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały Człowiek i Matka, na każdym kroku zabiegająca o prawa i godne życie osób niepełnosprawnych.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłej składają Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Drukuj E-mail

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2022 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Mazowiecki zaprosił Powiat Wyszkowski do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”  realizowanym w 2022 r.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary programu, które będą realizowane w 2022 r. i adresaci wsparcia w poszczególnych obszarach:

1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – adresatami pomocy są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – adresatami pomocy są gminy,  powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – adresatami pomocy są gminy, powiaty i organizacje pozarządowe;

4) obszar D – likwidacja barier transportowych – adresatami pomocy są:

a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – adresatami pomocy są gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

6) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – adresatami pomocy są jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

7) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – adresatami pomocy są powiaty.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2022 r.:

1) obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wybudowanych i użytkowanych przed dniem 12.04.2002 r.  zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne

1) obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r. w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2) obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

3) obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a) 120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 300.000,00 zł dla autobusów;

4) obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

5) obszar F – do 70 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

6) w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Maksymalny procentowy udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kosztach realizacji każdego projektu kwalifikującego się do objęcia pomocą w ramach programu został określony w wykazach powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2021 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

Dla Powiatu Wyszkowskiego maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji projektów w poszczególnych obszarach programu wynosi:

1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – 35 %;

2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – 35 %;

3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – 70 %;

4) obszar D – likwidacja barier transportowych – 75 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 85%     w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;

5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – 25 %;

6) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – 50 %.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu  będą przyjmowane do dnia 18 lutego 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

Wnioski dotyczące obszaru A i E programu przyjmowane są w trybie ciągłym w Oddziale Mazowieckim PFRON al. Jana Pawła II 13, 02-021 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl  w zakładce: programy i zadania PFRON/ programy realizowane obecnie / Program wyrównywania różnic między regionami III i na stronie głównej PFRON w komunikatach.

W przypadku pytań dotyczących programu informacji udzielają:

1) Beata Noceń - Oddział Mazowiecki PFRON, tel. 22 311 83 45

2) Teresa Czajkowska – PCPR w Wyszkowie, tel. 29 74 285 22 wew. 13

 

 

Drukuj E-mail

Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 1 stycznia 2022 r. naszego Kolegi adwokata Andrzeja Deczewskiego.
Wyrazy najszczerszego współczucia, słowa wsparcia i otuchy dla rodziny i bliskich składają Koleżanki i Koledzy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Różaniec i modlitwa przy zmarłym odbędzie się w dniu 05.01.2022 r. o godz. 11.00 w Domu Pogrzebowym NEKROPOLIS w Wyszkowie przy ul. Okrzei 53. Msza Święta żałobna zostanie odprawiona w środę 05.01.2022 r. o godz.12.15 w Kościele pw. Świętego Idziego w Wyszkowie. 

Drukuj E-mail

Nieodpłatna pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ramach projektu "Socjoterapia drogą rozwoju"

Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje projekt „Socjoterapia drogą rozwoju”, którego celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju poprzez socjoterapię i profilaktykę. W kontekście rodziny: wspieranie rodziców i opiekunów w procesie wychowawczym, dostarczenie wiedzy z zakresu rozwoju i wychowania dziecka, wzmocnienie więzi rodzinnej oraz wymiana doświadczeń pomiędzy rodzicami i opiekunami.

 


Do kogo jest adresowany projekt:
Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat, ich rodzice i opiekunowie, a także całe rodziny mieszkające na terenie Mazowsza:
- rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,
- rodzice, którzy przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- dzieci wychowujące się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju.

Bezpłatna oferta:
- psychologiczno-pedagogiczne wsparcie indywidualne dzieci i młodzieży,
- zajęcia socjoterapeutyczne, treningi umiejętności społecznych,
- zajęcia dla dzieci (opiekuńcze i wychowawcze, profilaktyczne, aktywne spędzanie czasu wolnego, zajęcia w terenie, integracyjne),
- konsultacje indywidualne, zajęcia edukacyjne i treningowe dla rodziców i opiekunów,
- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,
- integracyjne spotkania rodzinne.

Miejsce realizacji:
Placówka Wparcia Dziennego, ul. Ząbkowska 39 m.1, Warszawa (Praga Północ), Zespół Psychologiczno-Terapeutyczny z ogrodem przy ul. Nefrytowa 12, Warszawa (Targówek).
Część działań w razie potrzeby związanej z pandemią może być prowadzona w formie online.

Termin realizacji:
01.06.2020 – 15.12.2022

Informacje i zapisy:
tel. 22 619 42 67, 696 509 924, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Więcej informacji: https://www.stowarzyszeniedlarodzin.pl/socjoterapia-droga-rozwoju-2020-2022

Drukuj E-mail

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

swieta2021

   Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Święta Bożego Narodzenia to szczególna okazja do złożenia życzeń – radosnych, spokojnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego 2022 Roku, wytchnienia i zasłużonego odpoczynku

życzą

              Dyrektor oraz pracownicy Powiatowego

            Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Drukuj E-mail

Telefon Zaufania Mudita

Stowarzyszenia Mudita informuje o działającym od niedawna Telefonie Zaufania. 

Jest to bezpłatna i anonimowa linia wsparcia. Obsługują ją przeszkolone specjalistki - psycholożki, które służą  empatią i doświadczeniem, a telefon skierowany jest do wszystkich osób zmagających się z chorobą lub niepełnosprawnością kogoś bliskiego oraz dla osób z diagnozą prenatalną. Jest to nowa forma pomocy, jakiej nie oferują inne instytucje.

Wystarczy zadzwonić pod nr.: 123-786-798. 

Aktualny harmonogram dyżurów na stronach poniżej.


Więcej informacji:

 https://stowarzyszeniemudita.pl/telefon-zaufania-2/
https://www.facebook.com/stowarzyszeniemudita
https://www.instagram.com/stowarzyszeniemudita/

Drukuj E-mail

Bezpłatne kursy z ekonomii i języka angielskiego dla Seniorów

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na bezpłatne kursy z ekonomii i języka angielskiego dla Seniorów.

1. Pierwsze ze szkoleń: „Komunikatywny senior” ma na celu aktywizację seniorów z całej Polski (w wieku 60+) za pomocą specjalnie opracowanego programu kształcenia językowego (język angielski - poziom podstawowy).
Udział w zajęciach tego rodzaju będzie działał zachowawczo na zdolności poznawcze seniorów, redukował nabytą z wiekiem sztywność kognitywną, rozbudzał ciekawość świata i działał dobroczynnie na dobrostan umysłowy.
 
Tematyka kursu:
 • Jak uczyć się języka angielskiego? - strategie uczenia się języka obcego, język angielski w Internecie.
 • Jak się przedstawić po angielsku? – zwroty powitalne, odmiana czasownika „to be”.
 • Cyfry i liczby (0-100), podawanie swojego wieku, numeru telefonu, ceny i daty.
 • Robimy zakupy - historia powstania i specyfiki amerykańskich hipermarketów, zakupy w sklepie tradycyjnym i internetowym.
 • Rodzina i znajomi – słownictwo w brytyjskich i amerykańskich serialach, czas Present Simple.
 • Zamawianie posiłków w kawiarni i restauracji, historia rozwoju amerykańskiej restauracji typu „diner”.
 • Jedzenie i gotowanie, kulinarne programy telewizyjne.
 • Historia amerykańskich parków narodowych, słownictwo związane z geografią i turystyką, komunikacja w podróży.
 • Mój dom i moje miasto - wskazywanie drogi i orientacja w przestrzeni.
 
 
Kurs jest całkowicie DARMOWY! Od uczestników wymagany będzie jedynie
dostęp do komputera i Internetu. Szkolenie zwieńczone będzie uzyskaniem
imiennego certyfikatu!
Przydatne linki:
•    Formularz rekrutacyjny:
 
Start kursu: 26 stycznia 2022, spotkania on-line w środy o 11:30
 
2. Drugie z proponowanych szkoleń „Kursy dla seniorów” ma na celu
aktywizację seniorów z całej Polski (w wieku 50+) z wykorzystaniem
opracowanego programu kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych i
przedsiębiorczości.
Organizowane zajęcia będą miały charakter spotkań tematycznych,
poświęconych różnym zagadnieniom ekonomicznym i psychologicznym. Każde
spotkanie będzie trwać 1,5 godziny. Na zajęciach omawiane są m.in.
następujące tematy:
 
 1. Jak liczby nas oszukują?
  Bardzo często wyciągamy błędne wnioski i podejmujemy błędne decyzje w oparciu o dane statystyczne lub inne informacje liczbowe. Na zajęciach wyjaśnimy, na czym polegają manipulacje i przekłamania matematyczne, jak je identyfikować i jak prawidłowo interpretować informacje ekonomiczne docierające do nas z mediów.
   
 2. Kierunek: Chiny
  Chiny to druga gospodarka na świecie z populacją prawie 1,5 miliarda ludzi, potęga handlowa i militarna. Tymczasem w polskich mediach mówi się o Chinach rzadko, a jeśli już, to w kontekście wyjątkowych wydarzeń takich jak pandemia koronawirusa. Na zajęciach wybierzemy się zatem w podróż do „Państwa Środka”, omówimy przyczyny sukcesu gospodarczego Chin, najważniejsze zjawiska ekonomiczne i społeczne tego kraju, a także perspektywy rozwoju w najbliższej przyszłości. 
   
 3. Jak nie dać się oszukać?
  W dobie nowoczesnych technologii jesteśmy narażeni na oszustwa bardziej niż kiedykolwiek. Celem tego szkolenia jest nie tylko zapoznanie uczestników z metodami wykorzystywanymi przez różnej maści oszustów, ale także analiza tego, dlaczego dajemy się oszukać. Na zajęciach połączymy więc praktyczną wiedzę z policyjnych akt z wiedzą o tym, jak działa nasz umysł, a wszystko po to, aby lepiej i skuteczniej stawiać opór ludziom, którzy czyhają na naszą tożsamość oraz finanse. 
   
 4. Oswoić rynek pracy w każdym wieku
  Praca daje nam nie tylko środki do życia, ale również satysfakcję, cel, możliwość rozwijania się i realizowania ambicji w każdym wieku. Nasz rynek pracy jest dynamiczny, zmienny i czasami ciężko nadążać za jego wymaganiami. Przedsiębiorcy stosują różne metody rekrutacji, a Internet i usługi on-line stały się obecnie niezbędnym elementem tego procesu. Portale rekrutacyjne, CV, list motywacyjny, testy rekrutacyjne, wywiady sytuacyjne… po zajęciach żadne z tych pojęć nie będzie dla Państwa obce. W trakcie zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę, która pomoże im sprawniej poruszać się na rynku pracy oraz radzić sobie ze zmianą pracy, oraz szukaniem nowej.
 
 
Kurs jest całkowicie DARMOWY! Od uczestników wymagany będzie jedynie dostęp do komputera i Internetu. Szkolenie zwieńczone będzie uzyskaniem imiennego certyfikatu!
Przydatne linki:
•    Formularz rekrutacyjny:
 
Rozpoczęcie zajęć już w grudniu. 

Drukuj E-mail

Rekrutacja do pracy w ZAZ

Fundacja Dobro Wspólne rozpoczęła rekrutację osób niepełnosprawnych do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej, który będzie się mieścił w Pułtusku przy ulicy Spacerowej 11.

Zakład rozpocznie funkcjonowanie w grudniu 2021 r. 

Celem działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Pułtusku będzie integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez pracę na dostosowanych i odpowiednich miejscach pracy, przygotowanie ich do w miarę samodzielnego i niezależnego życia, ułatwienie im utrzymania zatrudnienia i awansu zawodowego, pomoc w odnalezieniu sie na otwartym rynku pracy. 

Profile Zakładu Aktywności Zawodowej: 

 • usługi pralnicze,
 • usługi gastronomiczno-cateringowe,
 • usługi porządkowo-gospodarcze. 

Do pracy w ZAZ poszukiwane są osoby niepełnosprawne, które posiadają:

 • orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym,
 • orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym z symbolem przyczyny niepełnosprawności 02-P (choroby psychiczne) lub 01-U (upośledzenie umysłowe,
 • wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności zatrudnienia w ZAZ lub na chronionym rynku pracy. 

W przypadku osób niepełnosprawnych nie posiadających na orzeczeniu o niepełnosprawności wskazania do zatrudnienia w ZAZ wymagane jest złożenie w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności wniosku o wydanie wskazania do pracy w ZAZ. 

Więcej informacji:

 • Numer telefonu kontaktowego: +48 883 755 727
 • Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • http://www.fdw.net.pl/

 

Drukuj E-mail

Zaproszenie do projektu "Pracujemy!"

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” zaprasza do uczestnictwa w projekcie "Pracujemy!" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO WER, Działania 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna niepracujących osób z niepełnosprawnościami (1000 osób) oraz wsparcie pracujących osób z niepełnosprawnościami (1000 osób) na otwartym rynku pracy.

Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące kompetencje zawodowe i społeczne. Ścieżkę wsparcia, jakim zostanie objęty uczestnik projektu, określi stworzony przez Trenera Pracy - Indywidualny Plan Działania. 

 plakat ekon

 

Drukuj E-mail

Dzień Pracownika Socjalnego 2021

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim Pracownikom Pomocy Społecznej składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za ofiarną i ciężką pracę na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Pracownik socjalny to zawód, który wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale także niezwykłej empatii, tak ważnej w procesie wspierania osób, które znalazły się w sytuacji trudnej, a często wręcz kryzysowej. To właśnie Państwo – pracownicy socjalni dajecie nadzieję na godne życie i pomagacie dostrzec sens codziennych zmagań z trudnościami i przeciwnościami losu.

W tym uroczystym dniu przyjmijcie Państwo życzenia wszelkiej pomyślności oraz tego, by każdy dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy przyniósł poczucie zadowolenia i motywację do podejmowania i osiągania wytyczonych celów. Niech ta praca daje Państwu jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności, przyjaźni i życzliwości.

Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Drukuj E-mail

Zaproszenie do udziału w webinarach

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej zaprasza pracowników Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, rodziców zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze, działaczy organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych tematyką opieki zastępczej do udziału w webinarach poświęconych trudnościom w rekrutacji kandydatów na rodziców zastępczych i zjawisku kryzysu rodzinnej opieki zastępczej. Każdy z webinarów dotyczyć będzie studium przypadku (case-study) dyskutowanego przez zaproszonych gości reprezentujących Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, przedstawicieli świata nauki i przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze pieczy zastępczej.

 

Więcej informacji

Drukuj E-mail

Oferta PORT Mazowsze

Nasz Dom

Towarzystwo Nasz Dom uprzejmie informuje, że istnieje możliwość wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych z terenu woj. mazowieckiego w ramach projektu PORT Mazowsze – punkt specjalistycznego wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych.

PORT Mazowsze powstał w 2017 r. w odpowiedzi na potrzeby rodzin adopcyjnych i zastępczych z terenu woj. mazowieckiego.

Projekt działa w systemie on line, w związku z tym, dostępny jest dla mazowieckich rodzin bez względu na miejsce zamieszkania.

Można skorzystać z grupowych form pomocy (superwizja, grupa wsparcia, edukacja), jak i z form pomocy indywidualnej i rodzinnej.

Istnieje również możliwość odbycia szkolenia: Pomoc terapeutyczna dla rodzin adopcyjnych i zastępczych oczami praktyków – 5 lat doświadczeń PORT Mazowsze.

Wszystkie oferowane formy wsparcia są nieodpłatne.

 

Więcej informacji

Drukuj E-mail

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na lata 2022 - 2026”. 

Drukuj E-mail

PRACA SEZONOWA Z EURES

Praca sezonowa z EURES: Kampania informacyjna wspierająca uczciwą rekrutację w Europie Europejska Sieć Służb Zatrudnienia - EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej koordynowanej przez Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Celem kampanii jest podniesienie świadomości wśród osób poszukujących pracy i pracodawców na temat ich praw, obowiązków i możliwości. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej https://eures.praca.gov.pl gdzie będą publikowane różnego rodzaju informacje w ramach kampanii, w tym informacje o wydarzeniach realizowanych przez
urzędy pracy i Ochotnicze Hufce Pracy na terenie kraju.

Kampania informacyjna sieci EURES potrwa do końca października 2021 r. 

Więcej informacji 

 eures

Drukuj E-mail

Podziękowania dla Pracowników Inspektoratu ZUS w Wyszkowie

                                                                                                                                                Wyszków, 27 lipca 2021 r.

 

Pani
Donata Szopińska-Frąszczak
Dyrektor Oddziału ZUS w Płocku

 

W imieniu własnym i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, a przede wszystkim rodzin zastępczych, składam serdeczne podziękowania za zorganizowanie w siedzibie naszej jednostki mobilnego punktu wsparcia w dniu 15 lipca 2021 r. W ramach realizacji rządowego programu „Dobry Start”, pracownicy Inspektoratu ZUS w Wyszkowie świadczyli pomoc rodzinom zastępczym z terenu powiatu wyszkowskiego w założeniu profilu na PUE ZUS oraz w złożeniu wniosku o świadczenie z programu „Dobry Start”.

Na ręce Pani Dyrektor przekazuję Podziękowania dla Pracowników Inspektoratu ZUS w Wyszkowie, którzy pod kierownictwem Pani Barbary Wiśniewskiej - Kierownika Inspektoratu w Wyszkowie z ogromnym zaangażowaniem w sposób profesjonalny i rzetelny udzielali pomocy w składaniu wniosków.

 

 

                                                                                Z wyrazami szacunku

                                                                                  Krystyna Kurowska

                                                Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

                                                                           

 

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech