Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Aktualności

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”

Projekt jest skierowany do młodzieży, która nie uczy się stacjonarnie – dziennie (ale może np. studiować zaocznie), nie pracuje i nie uczestniczy w żadnych formach dokształcania (udział w kursach, innych projektach), dla 6 kobiet i 4 mężczyzn, w tym osoby z udokumentowanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub fizycznej, w stopniu pozwalającej na udział w zajęciach projektu.

Celem wsparcia adresowanego do tej grupy młodzieży będzie zdobycie kwalifikacji zawodowych, psychologiczne i doradcze wsparcie młodzieży, która ukończyła naukę, lecz nie podjęła pracy.

 

Kryteria rekrutacji uczestników do Projektu: „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”:

  • Osoba w chwili przystąpienia do Projektu musi mieć ukończony 18 rok życia i nie może mieć ukończonego 25 roku życia, tym samym nie może do 30 sierpnia 2018 ukończyć 25 roku życia;
  • Musi być osobą bierną zawodowo (niepracującą);
  • Nie posiada w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiada niskie kwalifikacje zawodowe lub posiada kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy;
  • Nie może uczestniczyć w żadnej formie kształcenia/szkolenia (brak kontynuacji nauki);
  • Nie może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna;
  • Wymagane jest zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego.

 

Formy wsparcia dla uczestników Projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”:

1. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – 4h/osobę dla 10 osób;
2. Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego – 40h/grupę dla 10 osób;
3. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty 10h/grupę dla 10 osób;
4. Indywidualne wsparcie psychologiczne – 5h/osobę dla 5osób;
5. Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży – 10h/grupę dla 10 osób;
6. Kreowanie wizerunku – przeprowadzenie warsztatów z usługą stylisty, przeprowadzenie metamorfozy i zakup strojów dla 10 osób;
7. Kursy językowe dla 4 osób;
8. Zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych – dla 5osób;
9. Kurs komputerowy ECDL dla 2 osób;
10. Kurs Prawa Jazdy kat. B – 60h/osobę dla 4 osób;
11. Pośrednictwo pracy w zakresie organizacji staży zawodowych – 4h/osobę dla 10 osób;
12. Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się – 20h/grupę dla 10 osób;
13. Kursy zawodowe – około 150h/osobę dla 10 osób;
14. Stypendium szkoleniowe dla każdego uczestnika, który ukończył kurs zawodowy;
15. Staż zawodowy w wyuczonym zawodzie - 3 miesiące dla każdego uczestnika (wynagrodzenie stażowe + pełne ubezpieczenie).

W trakcie realizacji Projektu, każdy uczestnik otrzyma wsparcie towarzyszące w postaci finansowania kosztów wyżywienia podczas zajęć grupowych, dojazdu na zajęcia, ubezpieczenia NNW, niezbędnych badań lekarskich dot. kursu zawodowego oraz materiałów edukacyjnych, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Zainteresowana młodzież, rodze lub opiekunowie młodzieży proszeni są o kontakt:
7-8 Hufiec Pracy w Wyszkowie, ul. Białostocka 9 (Dom Rzemiosła) Tel. 29 742 06 56

 

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech