Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+
  • Start
  • Aktualności
  • Informacja o naborze wniosków w ramach programu „ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ”

Aktualności

Informacja o naborze wniosków w ramach programu „ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, iż wnioski podmiotów prowadzących WTZ o dofinansowanie realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w roku realizacyjnym 2020 - trwającym od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku - przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w terminie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 r.

Celem programu „Zajęcia klubowe w WTZ” jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Adresaci programu – podmioty prowadzące WTZ, zainteresowani prowadzeniem zajęć klubowych, mogą ubiegać się o dofinansowanie zajęć klubowych w ramach realizacji przedmiotowego programu.

Beneficjentami programu są:

  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób, których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Czas trwania zajęć klubowych dla osoby niepełnosprawnej wynosi nie mniej niż 5 godzin miesięcznie.

Szczegółowy zakres i organizację zajęć klubowych ustala WTZ.

Dofinansowanie przyznane w ramach programu może być wykorzystane wyłącznie na działalność związaną z prowadzeniem zajęć klubowych, w szczególności na:

  • działania na rzecz beneficjentów programu zgodne z celem programu opisanym w rozdz. IV programu oraz zakresem pomocy wymienionym w rozdziale VIII programu
  • niezbędne wydatki rzeczowe i osobowe związane z prowadzeniem zajęć klubowych w WTZ, takie jak transport, materiały do terapii, wynagrodzenia, wyposażenie, koszty utrzymania i inne, niezbędne do prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu.

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

 

Wniosek o przyznanie środków PFRON na prowadzenie zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” zainteresowany podmiot prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej może złożyć w PCPR w Wyszkowie, w terminie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 roku.

 

Druk wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w zakładce „Formularze i druki do pobrania”.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej:
http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech