Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+
  • Start
  • Aktualności
  • Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Aktualności

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

          logotypy

W związku z wystąpieniem na terenie naszego kraju epidemii COVID-19 oraz potrzebą pomocy w organizacji zdalnego nauczania, Powiat Wyszkowski przystąpił do projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusa COVID-19.

Środki przeznaczone na realizację projektu dla Powiatu Wyszkowskiego wynoszą:

249 775, 00 złotych.

Głównym Celem Projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia koronawirusa COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.

Liderem Projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Wojewoda Mazowiecki pełni funkcję Partnera w realizacji zadań na terenie województwa mazowieckiego.

Czas realizacji projektu lipiec-listopad 2020.

Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusa COVID-19 poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego/multimedialnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością),
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej - maseczek, rękawiczek oraz zakup środków dezynfekcyjnych),
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Powiat Wyszkowski w ramach Projektu zakupił: 50 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem, 35 sztuk drukarek, 7 sztuk oprogramowania komputerowego dla dzieci z niepełnosprawnością, oraz wyposażenie 7 miejsc do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Ww. asortyment zostanie użyczony do bezpłatnego korzystania: wychowankom umieszczonym w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym osobom uczącym się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 Środki ochrony osobistej tj. maseczki ochronne jednorazowe – 2 590 szt., rękawiczki jednorazowe nitrylowe – 12 950 szt., płyn dezynfekcyjny – 470 litrów, zostaną nieodpłatnie przekazane wychowankom umieszczonym w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym osobom uczącym się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia oraz ich opiekunom.

Z wygospodarowanych oszczędności zostaną dodatkowo zakupione 3 laptopy z oprogramowaniem,  4 drukarki oraz wyposażenie do organizacji jednego miejsca kwarantanny/izolacji dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej.

            Na terenie Powiatu Wyszkowskiego ww. pomocą zostaną objęte 74 rodziny zastępcze i 2 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Wyszkowie. 

 

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech