Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Aktualności

Zaproszenie do projektu "Pracujemy!"

Napisane: .

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” zaprasza do uczestnictwa w projekcie "Pracujemy!" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO WER, Działania 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna niepracujących osób z niepełnosprawnościami (1000 osób) oraz wsparcie pracujących osób z niepełnosprawnościami (1000 osób) na otwartym rynku pracy.

Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące kompetencje zawodowe i społeczne. Ścieżkę wsparcia, jakim zostanie objęty uczestnik projektu, określi stworzony przez Trenera Pracy - Indywidualny Plan Działania. 

 plakat ekon

 

Drukuj

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech