Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+
  • Start
  • Aktualności
  • Spotkanie podsumowujące szkolenie dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodzin zastępczych spokrewnionych

Aktualności

Spotkanie podsumowujące szkolenie dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodzin zastępczych spokrewnionych

W dniu 12 kwietnia 2016 r. zakończyło się szkolenie dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodzin zastępczych spokrewnionych organizowane od dnia 16 lutego 2016 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Wyszkowskiego.

Celem szkolenia było przygotowanie do sprawowania pieczy zastępczej oraz nabycie umiejętności wzmacniania i wspierania dziecka.
Zajęcia prowadzone były w formie wykładów i warsztatów. Podczas spotkań najczęściej odwoływano się do analizy indywidualnych przypadków oraz dzielenia się własnym doświadczeniem. Grupa prezentowała się otwartością, co umożliwiało bardzo dobrą atmosferę podczas zajęć. Podczas szkolenia omawiano m. in. tematy dotyczące zrozumienia potrzeb dziecka oraz własnych możliwości i potrzeb w odniesieniu do pracy w charakterze opiekuna zastępczego, pomagania w podejmowaniu lub kontynuowaniu opieki nad dzieckiem z większą świadomością występowania pewnych trudności wychowawczych, organizacyjnych i ich wpływu na cały system rodzinny (domowników i dalszej rodziny), konieczność podejmowania współpracy z rodziną naturalną dziecka oraz instytucjami oraz osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, lepszego poznania kandydatów, ich mocnych i słabych stron, a także motywacji i kwalifikacji opiekuńczo - wychowawczych.
Szkolenie zostało podsumowane na spotkaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r., w którym udział wzięli uczestnicy szkolenia, osoby prowadzące szkolenie oraz dyrektor, psycholog i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie wręczyła wszystkim uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech