Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie przypomina, że w Powiecie Wyszkowskim realizowany jest pilotażowy program PFRON pn. „Aktywny samorząd”.
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępnie do edukacji.
W bieżącym roku realizowane są następujące formy wsparcia:

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

a) Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
b) Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B;

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

a) Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
b) Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

a) Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
b) Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
c) Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości);

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole).

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Module I:

1) Obszar A – Zadanie 1: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności), osoba niepełnosprawna do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona, dysfunkcja narządu ruchu; Zadanie 2: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu;
2) Obszar B – Zadanie 1 i 2: znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
3) Obszar C – Zadanie 2: znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, Zadanie 3 i 4: stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
4) Obszar D: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa, pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Module II: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Terminy naboru wniosków:
Moduł I:
do 30 sierpnia 2018 r.

MODUŁ II:
do 10 października 2018 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz formularze wniosków można uzyskać w siedzibie Centrum w pokoju nr 1 (tel. 29 74 285 22 wew. 13) lub ze strony internetowej: www.pcpr-wyszkow.pl w zakładce „Program Aktywny samorząd - Formularze i druki do pobrania”

 

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech