Kierownictwo

Liczba odwiedzających: 245

Dyrektor PCPR
Katarzyna Kacpura
Kontakt:
tel. (29) 742 85 22, 742 85 23
e-mail: k.kacpura@pcpr-wyszkow.pl 

Główna Księgowa
Anna Przybyłowska
Kontakt:
tel. (29) 742 85 22, 742 85 23
wew. 14
e-mail: a.przybylowska@pcpr-wyszkow.pl 

Kierownik Sekcji administracji
Magdalena Bloch
Kontakt:
tel. (29) 742 85 22, 742 85 23
wew. 12
e-mail: m.bloch@pcpr-wyszkow.pl, sekretariat@pcpr-wyszkow.pl 

Kierownik Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
Jolanta Dyl-Maćkowska
Kontakt:
tel. (29) 742 85 22, 742 85 23
wew. 19, 20
e-mail: j.dyl-mackowska@pcpr-wyszkow.pl 

Kierownik Sekcji świadczeń
Marianna Mąka
Kontakt:
tel. (29) 742 85 22, 742 85 23
wew. 15
e-mail: m.maka@pcpr-wyszkow.pl

Kierownik Sekcji rehabilitacji społecznej
Teresa Hanna Czajkowska
Kontakt:
tel. (29) 742 85 22, 742 85 23
wew. 13
e-mail: t.czajkowska@pcpr-wyszkow.pl