Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Aktualności

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Pani Barbary Czyż

Z przykrością i żalem zawiadamiamy o śmierci Pani Barbary Czyż wieloletniego pracownika Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

Wyrazy współczucia dla męża Pana Mariana Czyża i rodziny składają Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Drukuj E-mail

Dyżury pracowników PCPR

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uprzejmie informujemy, że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie.

Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną?

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie będą pełnili dyżury pod numerami telefonów: 29 742 85 22 (w godzinach 7.30 – 16.00) oraz 515 257 059 (od 16.00 do 19.00 i w weekendy od 7.30 do 19.00), w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Drukuj E-mail

KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z zagrożeniami jakie niesie ze sobą rozprzestrzenianie się na terytorium Polski koronawirusa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie PCPR. Interesantów przyjmujemy tylko w sprawach pilnych i koniecznych, po wcześniejszym kontakcie mailowym (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznym (29 742 85 22, 29 742 85 23).

Drukuj E-mail

Decyzja Wojewody Mazowieckiego

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Mazowiecki polecił czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

a)    placówkach wsparcia dziennego;
b)    centrach integracji społecznej;
c)    klubach integracji społecznej;
d)    dziennych domach i klubach seniora;
e)    środowiskowych domach samopomocy;
f)    warsztatach  terapii zajęciowej.

Więcej informacji na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 

Drukuj E-mail

Komunikat - Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Mazowiecki zaprosił Powiat Wyszkowski do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” realizowanym w 2020 r.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary programu, które będą realizowane w 2020 r. i adresaci wsparcia w poszczególnych obszarach:
1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – adresatami pomocy są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – adresatami pomocy są gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – adresatami pomocy są gminy, powiaty i organizacje pozarządowe;
4) obszar D – likwidacja barier transportowych – adresatami pomocy są:

a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty oraz jednostek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej,
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – adresatami pomocy są gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
6) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej – adresatami pomocy są jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
7) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2020 r.:
1) obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wybudowanych i użytkowanych przed dniem 12.04.2002 r. zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne
2) obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r. w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
3) obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
4) obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a) 90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c) 270.000,00 zł dla autobusów;

5) obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
6) obszar F – do 70 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
7) w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Maksymalny procentowy udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kosztach realizacji każdego projektu kwalifikującego się do objęcia pomocą w ramach programu został określony w wykazach powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2020 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

Dla Powiatu Wyszkowskiego maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji projektów w poszczególnych obszarach programu wynosi:
1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – 35 %;
2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – 35 %;
3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – 70 %;
4) obszar D – likwidacja barier transportowych – 60 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;
5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – 25 %;
6) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – 50 %.

 

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu będą przyjmowane do dnia 21 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

Wnioski dotyczące obszaru A i E programu będą przyjmowane do dnia 30 listopada 2020 r. w Oddziale Mazowieckim PFRON al. Jana Pawła II 13, 02-021 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce: programy i zadania PFRON/ programy realizowane obecnie / Program wyrównywania różnic między regionami III i na stronie głównej PFRON w komunikatach.

W przypadku pytań dotyczących programu informacji udzielają:

 • Beata Noceń - Oddział Mazowiecki PFRON, tel. 22 311 83 45
 • Teresa Czajkowska – PCPR w Wyszkowie, tel. 29 74 285 22 wew. 13

 

 

Drukuj E-mail

Projekt „Kurs na samodzielność 2019” – szkolenie zaawansowane

Fundacja Vis Maior wraz z Fundacją "Pies Przewodnik" zapraszają do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kurs na samodzielność 2019” dofinansowanym ze środków PFRON.

Projekt ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Projekt przeznaczony jest dla osób dorosłych z całej Polski. W ramach projektu odbędzie się szkolenie z zakresu rehabilitacji zaawansowanej ( „szkoła zimowa”) w terminie 9.02.2020. - 29.02.2020. w Warszawie. Udział w szkoleniu kosztuje 200 złotych.

 Organizatorzy oferują:

• warsztaty z samodzielnej obsługi udźwiękowionego komputera i smartfonu
• warsztaty z samodzielnego poruszania się z białą laską – indywidualne zajęcia
• warsztaty ze stylizacji – indywidualne zajęcia ze stylistą
• warsztaty kulinarne i czynności dnia codziennego
• indywidualne konsultacje psychologiczne
• indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
• zajęcia kulturalno-rozwojowe

W projekcie zapewnione jest zakwaterowanie, wyżywienie i udział w zajęciach. Przyjazd na koszt własny. Nie przewidziano możliwości przyjazdu z przewodnikiem – uczestnikom w dotarciu z dworca i na miejscu będą mogli pomóc wolontariusze.

Kto jest zaproszony do projektu?
• Osoby niewidome z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku.
• Osoby pełnoletnie.
Osoby, które posługują się już komputerem na poziomie podstawowym (potrafią bezwzrokowo korzystać z klawiatury), mają udźwiękowiony smartfon.
• Osoby, które niedawno straciły wzrok (lub uległ on znacznemu pogorszeniu) i w związku z tym muszą nauczyć się funkcjonowania w nowej sytuacji).
• Osoby, które nie są uczestnikami warsztatów Terapii Zajęciowej. • Osoby, które nie są członkami środowiskowych Domów Samopomocy.
• Osoby, które nie były mieszkańcami/podopiecznymi placówek finansowanych ze środków publicznych.

Więcej informacji na stronie Projektu "Kurs na samodzielność 2019".

Drukuj E-mail

Nabór do drugiej edycji projektu Aktywny Absolwent

W imieniu Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych zapraszamy do drugiej edycji projektu "Aktywny Absolwent"  dającego szansę osobom niewidomym i słabo widzącym na znalezienie zatrudnienia.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Projekt Jest skierowany do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
 • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych
  w ostatnich pięciu latach, (różnego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie),

Uczestnicy mają zagwarantowane:

 • szkolenia i kursy zawodowe,
 • naukę języków obcych,
 • płatne staże zawodowe,
 • doradztwo i coaching.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji Pliki do pobrania.

We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również telefonicznie nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255

Drukuj E-mail

Informacja o naborze wniosków w ramach programu „ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, iż wnioski podmiotów prowadzących WTZ o dofinansowanie realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w roku realizacyjnym 2020 - trwającym od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku - przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w terminie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 r.

Celem programu „Zajęcia klubowe w WTZ” jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Adresaci programu – podmioty prowadzące WTZ, zainteresowani prowadzeniem zajęć klubowych, mogą ubiegać się o dofinansowanie zajęć klubowych w ramach realizacji przedmiotowego programu.

Beneficjentami programu są:

 • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
 • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób, których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Czas trwania zajęć klubowych dla osoby niepełnosprawnej wynosi nie mniej niż 5 godzin miesięcznie.

Szczegółowy zakres i organizację zajęć klubowych ustala WTZ.

Dofinansowanie przyznane w ramach programu może być wykorzystane wyłącznie na działalność związaną z prowadzeniem zajęć klubowych, w szczególności na:

 • działania na rzecz beneficjentów programu zgodne z celem programu opisanym w rozdz. IV programu oraz zakresem pomocy wymienionym w rozdziale VIII programu
 • niezbędne wydatki rzeczowe i osobowe związane z prowadzeniem zajęć klubowych w WTZ, takie jak transport, materiały do terapii, wynagrodzenia, wyposażenie, koszty utrzymania i inne, niezbędne do prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu.

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

 

Wniosek o przyznanie środków PFRON na prowadzenie zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” zainteresowany podmiot prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej może złożyć w PCPR w Wyszkowie, w terminie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 roku.

 

Druk wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w zakładce „Formularze i druki do pobrania”.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej:
http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/

Drukuj E-mail

Praca dla instruktora terapii zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej, prowadzone Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie, będące częścią PSONI – ogólnopolskiej organizacji pozarządowej, niedochodowej i samopomocowej to działająca od 2004 r. dzienna placówka terapii i rehabilitacji społecznej i zawodowej dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obecnie PSOUU Koło w Wyszkowie Warsztaty Terapii Zajęciowej poszukuje:

 1. Instruktora Terapii Zajęciowej/Terapeuty Zajęciowego w pracowni Gospodarstwa Domowego
 2. Instruktora Terapii Zajęciowej/Terapeuty Zajęciowego w pracowni i Wikliniarsko-Modelarskiej.

Więcej informacji

Drukuj E-mail

UWAGA STUDENCI!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, iż od dnia 1 października 2019 r. istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego dla osób niepełnosprawnych Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON.

Więcej informacji

Drukuj E-mail

Projekt POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY

Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia zgłoś się i weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej - zawodowej, psychospołecznej i medycznej.

Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla  osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu  zdrowia. To  również  szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację -  zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych. 

W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.

Więcej informacji na stronie POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY

Drukuj E-mail

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „AKTYWNY ABSOLWENT”

Uwaga! Są jeszcze wolne miejsca w projekcie  „Aktywny absolwent!

Jeżeli jesteś studentem ostatniego roku lub absolwentem, który ukończył studia maksymalnie pięć lat temu, i szukasz pracy, ten projekt jest właśnie dla Ciebie!

Oferujemy między innymi doradztwo zawodowe, coaching, szkolenia zawodowe dopasowywane indywidualnie do potrzeb i zainteresowań uczestnika, płatne staże. Zapewniamy indywidualne podejście.

Jeżeli zależy Ci na rozwijaniu własnych kompetencji i umiejętności oraz chcesz być konkurencyjny na rynku pracy, zgłoś się do nas już teraz!

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 22 831 22 71 wew. 255
lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt skierowany jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzrokową w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Więcej informacji na: PROJEKTU „AKTYWNY ABSOLWENT”/

Drukuj E-mail

„Dobry start”

Powiatowe Centrum Pomocy w Wyszkowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061, z późn. zm.) określono szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2018z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514).
Ponadto informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2019 r. będą obowiązywały przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, dotyczące m.in. zmiany definicja szkoły określonej § 3 pkt 6.
Zmianie uległa definicja szkoły, która umożliwia przyznanie świadczenia dobry start dla uczniów szkół dla dorosłych (szkoła dla dorosłych -organizacja kształcenia możliwa do zastosowania w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej) oraz w szkołach policealnych (szkoła policealna to typ szkoły ponadpodstawowej).
Wnioski o świadczenie dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, osobę usamodzielnianą, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu art. 140 ww. ustawy, będzie można składać w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, począwszy od dnia od 1 sierpnia 2019 r.

Wniosek do pobrania

 

Drukuj E-mail

Zaproszenie na spotkanie dla seniorów

W imieniu organizatotów: Ministerstwa Infrastruktury, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Policji zapraszamy wszystkich seniorów na spotkanie z policjantami i ekspertami ruchu drogowego w ramach akcji „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 23 lipca 2019 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Aleja Róż 2.
Zachęcamy do przyjazdu rowerem, zapraszając na bezpłatny jego przegląd oraz doposażenie w światła i odblaski.
Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY.

Cel akcji „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie” to uświadamianie seniorów - kierowców, rowerzystów i pieszych, jak zgodnie z zasadami, prawidłowo i bezpiecznie poruszać się po drodze oraz najważniejsze - jak unikać drogowych niebezpieczeństw. Eksperci zaprezentują - specjalnie przygotowane do akcji - krótkie filmy edukacyjne, obrazujące właściwe i niewłaściwe zachowania seniorów na drodze. Na ich podstawie porozmawiają z uczestnikami o kwestiach bezpieczeństwa, wskazując jednocześnie właściwe rozwiązania. Policjant ruchu drogowego poruszy zagadnienia związane z bezpieczeństwem w Wyszkowie, jak również w całym powiecie. Podpowie na co zwracać szczególną uwagę, by zawsze bezpiecznie dotrzeć do celu. Omówione zostaną także kwestie sprawności psychofizycznej seniorów (która z wiekiem maleje) i jej wpływie na zdolność kierowania autem, rowerem oraz na korzystanie z drogi jako pieszy. Każdy goszczący na zajęciach senior, będzie mógł bezpłatnie zweryfikować ostrość swojego wzroku oraz czas reakcji na zagrożenia, korzystając z przygotowanych przez nas przyrządów.
Uczestnicy akcji, którzy przyjadą na rowerach będą mogli zostawić je w serwisie rowerowym. Nasz serwisant wykona podstawowy przegląd techniczny roweru, stwierdzi „co mu dolega”, a także doposaży pojazd w elementy wyposażenia obowiązkowego, związane z bezpieczeństwem.

Szczegóły na stronie internetowej www.seniornadrodze.pl.

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech