Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Aktualności

Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Już po raz siedemnasty w sali widowiskowej Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” została wręczona Nagroda Starosty Powiatu Wyszkowskiego. Wyróżnienia przyznawane są osobom, organizacjom, podmiotom za wkład na rzecz rozwoju i promocję Powiatu w następujących kategoriach: pomoc społeczna, rozwój gospodarczy powiatu, kultura, kultura fizyczna i sport. W tegorocznej edycji na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kategorii pomoc społeczna I miejsce otrzymała Siostra Cecylia Lewandowska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Niegowie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego.


Gratulujemy!

Relacja z uroczystości

Drukuj E-mail

KOMUNIKAT

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Mazowiecki zaprosił Powiat Wyszkowski do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” realizowanym w 2019 r.
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Więcej informacji na stronie internetowej Powiatu Wyszkowskiego.

Drukuj E-mail

Dzień Pracownika Socjalnego 2018

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim Pracownikom Pomocy Społecznej składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za ofiarną i ciężką pracę, wytrwałość, wyrozumiałość i ogromne serce oraz gotowość niesienia pomocy osobom potrzebującym.
Pracownik socjalny to zawód, misja i powołanie. To także wielka odpowiedzialność i ciężka praca, do której potrzeba niezwykłych ludzi.
W tym uroczystym dniu przyjmijcie Państwo życzenia dalszych sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej, realizacji wszelkich zamierzeń, a także wiele sił w szlachetnej i ofiarnej służbie na rzecz najbardziej potrzebujących.


Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

 

Drukuj E-mail

Wyróżnienia „Zawsze pomocni”

W dniach 7-8 listopada 2018 r. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zorganizowało Konferencję pn. „Skuteczność pieczy zastępczej – wsparcie dziecka i rodziny, zaangażowanie gmin i powiatów województwa mazowieckiego” połączoną z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego.
Podczas Konferencji wręczono wyróżnienia „Zawsze pomocni” za szczególne zaangażowanie w działanie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ulegającym różnego rodzaju dysfunkcjom. Wyróżnione osoby i instytucje z terenu województwa mazowieckiego przyczyniły się do zwiększenia liczby, zakresu i jakości działań oraz świadczonych usług na rzecz dziecka i rodziny w środowisku lokalnym. Wśród uhonorowanych osób wyróżnienie „Zawsze pomocni” otrzymała Agnieszka Kacperska specjalista pracy socjalnej PCPR w Wyszkowie.
Krystyna Kurowska Dyrektor PCPR odebrała Wyróżnienie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie jako jednostki szczególnie zaangażowanej w działania na rzecz wsparcia dziecka i rodziny na Mazowszu.
Podczas Konferencji odbył się także panel dyskusyjny na temat kondycji usług i służb społecznych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie na Mazowszu, z udziałem prof. dr hab. Mirosława Grewińskiego, przedstawicieli Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i mazowieckich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Drukuj E-mail

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego - domy pomocy społecznej

Uchwałą Nr 218/729/2018 z dnia 30 października 2018 r. Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wyszkowskiego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonych dla 202 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na lata 2019 – 2023.

 • Uchwała Nr 218/729/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wyszkowskiego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonych dla 202 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na lata 2019 – 2023.

Drukuj E-mail

Wizyta studyjna w PCPR w Wyszkowie

W dniu 3 października w powiecie wyszkowskim na zaproszenie Fundacji Solidarności Międzynarodowej gościła grupa ukraińskich samorządowców, w tym przedstawicieli połączonych gromad oraz przedstawiciel Ministerstwa Polityki Socjalnej Ukrainy, a także Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego (Асоціація об'єднаних територіальних громад). Wizyta ukraińskiej delegacji była częścią wizyty studyjnej dotyczącej pomocy społecznej, którą zorganizowała Fundacja Solidarności Międzynarodowej w województwie mazowieckim. Fundacja działając na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych od kilku lat aktywnie wspiera reformy decentralizacyjne na Ukrainie. Jednym z elementów reformy jest decentralizacja systemu opieki społecznej. W wyniku reformy nowe połączone ukraińskie gminy (gromady) przejmują uprawnienia w tym zakresie wzorując się na różnych doświadczeniach, w tym na polskim modelu. Dla wsparcia tej reformy zostały zorganizowane wizyty studyjne ukraińskich samorządowców w Polsce.

W powiecie wyszkowskim zaszczyt goszczenia delegacji ukraińskich samorządowców miało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, które przygotowało wizytę we współpracy ze Starostą Powiatu Wyszkowskiego, powiatowymi jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi, które prowadzą zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej na terenie powiatu.

W gościnnych progach Bursy Szkolnej CEZiU "Kopernik" ukraińskich gości powitał Pan Bogdan Pągowski Starosta Powiatu Wyszkowskiego. Pan Starosta w skrócie przedstawił Powiat Wyszkowski oraz zapoznał przybyłych gości z zadaniami pomocy społecznej dla mieszkańców powiatu. Następnie głos zabrała Pani Krystyna Kurowska Dyretor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, która przedstawiła doświadczenia związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej na szczeblu powiatu, w szczególności z: funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, pomocą osobom niepełnosprawnym, działaniami związanymi z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie zakończyły pytania ukraińskich gości, po których delegacja zwiedziła Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez PSOUU Koło w Wyszkowie oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkowie.

Dziękujemy Pani Dyrektor Grażynie Kalinowskiej oraz pracownikom Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie za pomoc w organizacji wizyty studyjnej.

Drukuj E-mail

Zmiana adresu email PCPR w Wyszkowie

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie adres e-mail Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.
Od dnia 18.09.2018 r. korespondencję elektroniczną prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drukuj E-mail

Komunikat

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowe usługi służące komunikacji dla osób niesłyszących i mających problemy z mówieniem poprzez:

1) telefon (smartfon) z zainstalowaną ze strony www.pobierz.migam.org bezpłatną, mobilną aplikacją do kontaktów w Oddziałach PFRON, w tym w Oddziale Mazowieckim z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 19/25,
2) komputer z kamerą łącząc się za pomocą strony internetowej www.pfron.org.pl/migam z infolinią PFRON,
3) wideofon w biurze PFRON w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13.


Prezentacja usługi dostępna jest w załącznikach do komunikatu oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Załączniki:

Drukuj E-mail

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

pfron logo

program finansowany ze środków PFRON

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, że w dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 7/2018 zatwierdziła program „Zajęcia klubowe w WTZ”, a Zarząd PFRON, uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku przyjął procedury przedmiotowego programu.

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.
Czas trwania zajęć klubowych dla osoby niepełnosprawnej wynosi nie mniej niż 5 godzin miesięcznie.
Szczegółowy zakres i organizację zajęć klubowych ustala WTZ.
Dofinansowanie przyznane w ramach programu może być wykorzystane wyłącznie na działalność związaną z prowadzeniem zajęć klubowych, w szczególności na:

a) działania na rzecz beneficjentów programu zgodne z celem programu opisanym w rozdz. IV programu oraz zakresem pomocy wymienionym w rozdziale VIII programu,
b) niezbędne wydatki rzeczowe i osobowe związane z prowadzeniem zajęć klubowych w WTZ, takie jak transport, materiały do terapii, wynagrodzenia, wyposażenie, koszty utrzymania i inne, niezbędne do prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu.


Beneficjentami programu są:

a) osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
b) osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

W odniesieniu do art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1076), z zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” mogą korzystać osoby, których dotyczy wspomniany przepis, jeżeli rozpoczęły one udział w zajęciach klubowych nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do dnia 5 lipca 2018 roku (dotyczy to osób niepełnosprawnych, które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia).

Wniosek o przyznanie środków PFRON na prowadzenie zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” zainteresowany podmiot prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej może złożyć w PCPR w Wyszkowie, w terminie do dnia 15 sierpnia 2018 roku.

Druk wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w zakładce „Formularze i druki do pobrania”.

Wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu przyjmowane będą od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2018 r., w Oddziale Mazowieckim PFRON.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej:
http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/ oraz w siedzibie PCPR, ul. Świętojańska 82A, 07-202 Wyszków lub pod nr. tel. (29) 74 285 22.

Drukuj E-mail

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2018

Od jedenastu lat, w dniu 30 maja obchodzony jest w Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.
Rodzinne świętowanie w Powiecie Wyszkowskim zorganizowane zostało w dniu 8 czerwca.
"Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2018” odbywał się pod patronatem Starosty Powiatu Wyszkowskiego. Współorganizatorami uroczystości Było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, Rodziny Zastępcze i Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku. Uroczystość odbyła się w gościnnych ogrodach Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.
W tym uroczystym Dniu, Rodziny Zastępcze otrzymały gratulacje, życzenia i wyrazy szacunku za podarowanie dzieciom szansy i możliwości dorastania w pełnym zrozumienia i miłości domu.
Serdeczne życzenia złożyła Rodzinom Zastępczym Pani Krystyna Kurowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie i przybyli na uroczystość Goście: Pan Bogdan Pągowski - Starosta Powiatu Wyszkowskiego, Pan Marian Krupiński - radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Błogosławieństwa wszystkim uczestnikom uroczystości udzielił Ksiądz Kanonik Paweł Stachecki, Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku.
Obchody uświetniły występy: Klubu Seniora w Brańszczyku, Koła Gospodyń Wiejskich w Zabrodziu, Młodzieżowej Orkiestry Darmanista w Brańszczyku. Dzieci miały możliwość spędzenia czasu w sposób aktywny dzięki animatorom Stowarzyszenia Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi.
W tym roku uroczyste świętowanie miało charakter rodzinnego pikniku, wspólnego biesiadowania i grillowania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Rodziny Zastępcze dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że impreza miała szczególnie piękny i uroczysty charakter.

Drukuj E-mail

Życzenia z okacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

 

Z okazji szczególnego Święta „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” Rodzicom Zastępczym składamy podziękowania za oddanie się drugiemu, małemu człowiekowi.

Decyzja o zostaniu Rodzicem Zastępczym nie jest prosta. Trzeba pokonać wiele barier. Musimy wiedzieć, że oddajemy dziecku siebie przez 24 godziny na dobę, jesteśmy z nim w chwilach zarówno ciężkich, jak i tych radosnych.

Opieka zastępcza jest prawdziwą misją. Nie jest łatwa, lecz daje ogromne poczucie spełnienia i satysfakcji. To ważne, aby dziecku dać nadzieję na przyszłość, możliwość przebywania w otoczeniu pełnym ciepła, akceptacji, szacunku. 

Rodziny Zastępcze otwierają szansę przed dziećmi, dając im możliwość dorastania w pełnym zrozumienia, spełnienia i miłości domu, co jest konieczne do prawidłowego rozwoju młodego człowieka.

Są też radosne wydarzenia, satysfakcja, gdy dziecko wygrywa z losem, staje się wartościowym i szczęśliwym człowiekiem. To jest najważniejsze.

Rodzina Zastępcza, to nie tylko sentymentalne uczucia, to również ogromna siła ludzkiej woli, prawości charakteru, to trud, a niekiedy wyrzeczenie dla tych, których kocha się najbardziej, dzieci.

Wszystkim Rodzinom Zastępczym życzymy zdrowia, radości, satysfakcji i pomyślności. Niech uśmiech dzieci i ich wdzięczność dodaje Państwu sił do podejmowania codziennego wysiłku.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

 

Drukuj E-mail

Program „Stypendia Pomostowe”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o rozpoczęciu XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych. 

Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2018/2019 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, które wypłacane będą przez 10 miesięcy.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalna w 2018 roku i którzy spełnia łącznie następujące kryteria:
– zakwalifikują się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
– są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
– są dziećmi byłych pracowników PGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
– mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendiapomostowe.pl;
– pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575 zł brutto wyliczony z czerwca 2018 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
– osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 punktów. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów.
Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2018/2019 dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości. Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja będzie dostępna od dnia 02 lipca 2018 r. do dnia 17 sierpnia 2018 r. do godziny 16-ej.

Wypełnione przez kandydatów dokumenty należy przesłać do dnia 24 sierpnia 2018 r. na adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

Więcej informacji na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Drukuj E-mail

Projekt „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących”

Informujemy, że Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu mającego na celu wspieranie osób niewidomych i słabowidzących zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

Projekt pod nazwą „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” będzie trwał od 1 maja 2018 r. do 31 października 2019 r. i obejmie wsparciem 75 uczestników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku. Warunkiem udziału jest także ukończenie 16. roku życia.

Więcej informacji na stronie Fundacji Niewidomych i Słabowidzących "Trakt".

Drukuj E-mail

Projekt „Trampolina do kariery - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w województwie mazowieckim"

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu „Trampolina do kariery - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w województwie mazowieckim" nr RPMA.09.01.00-14-9718/17-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Fundacja Szansa dla Niewidomych informuje o rozpoczęciu realizacji projektu z dniem 01.05.2018 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i reintegracja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: osób z niepełnosprawnością wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym zamieszkałych w woj. mazowieckim. Rekrutacja do projektu została zaplanowana od maja do grudnia 2018 r.

W okresie realizacji projektu: od 01.05.2018 r. do 30.04.2020 r. przewidziano następujące formy wsparcia dla uczestników:

- Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników,

- Indywidualny trening umiejętności życiowych,

- Grupowy trening umiejętności miękkich,

- Warsztaty wspierająco-coachingowe,

- Indywidualne wsparcie i doradztwo, wsparcie specjalisty ds. aktywizacji zawodowej (doradcy zawodowego) i pośrednika pracy

- Trening orientacji osób z niepełnosprawnością wzroku w terenie,

- Integracyjne działania społeczne,

- Warsztaty tyfloedukacyjne,

- Asystent osoby niepełnosprawnej,

- Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy,

- Kursy kwalifikacji i umiejętności zawodowych (dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami),

- Staże zawodowe.

Regulamin rekrutacji do projektu zostanie wkrótce opublikowany na stronie internetowej: www.szansadlaniewidomych.org.

Drukuj E-mail

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r. Jednym z warunków niezbędnych do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860).

Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony formularz z informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego zawierające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

(UWAGA! druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl). Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę.

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez lekarza inspektora oddziału regionalnego. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy (www.krus.gov.pl).

W 2018 roku Kasa zorganizuje:

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego w:

 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie,
  jeden turnus w terminie 30.06-20.07.2018 r.,
 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, dwa turnusy w terminach:
  I turnus 28.06-18.07.2018 r.,
  II turnus 19.07-08.08.2018 r.,
 • Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu,
  jeden turnus w terminie: 11.08-31.08.2018 r.

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w:

 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju, dwa turnusy w terminach:
  I turnus 24.06-14.07.2018 r.,
  II turnus 15.07-04.08.2018 r.,
 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach:
  I turnus 09.07-29.07.2018 r.,
  II turnus 30.07-19.08.2018 r.

Drukuj E-mail

Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy między innymi organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Od początku 2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie zorganizowano dwa cykle szkoleń:
• dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej,
• dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzącego rodzinny dom dziecka.

W dniach 23.01.2018 r. – 21.02.2018 r. odbyło się szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.
Szkolenie prowadzone było na podstawie 35 godzinnego programu pn. "Szansa w Rodzinie”.
W szkoleniu brało udział ogólnie 3 osoby; 1 osoba ustanowiona wcześniej przez Sąd rodziną zastępczą spokrewnioną wychowująca już 3 dzieci, 2 osoby oczekujące na wydanie postanowień przez sąd opiekuńczy w sprawie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej 1 dziecka.
Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymały świadectwa o jego ukończeniu.
Kandydaci, którzy ukończyli szkolenie posiadają umiejętności i wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.
W dniach 20.01.2018 r. – 07.04.2018 r. odbyło się szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzącego rodzinny dom dziecka.
Szkolenie prowadzone było na podstawie programu: "Szansa w Rodzinie” zatwierdzonego decyzja MRPiPS Nr 6/2017/RZ z dnia 28.04.2017 r. w wymiarze 60 godzin. Uczestnicy odbyli również 10 godzin praktyk prowadzonych w miejscu zamieszkania rodzin zawodowych.
W szkoleniu brało udział 8 osób; 4 osoby ustanowione zostały przez Sąd rodzinami zastępczymi niezawodowymi i umieszczonych jest w nich 3 dzieci, 4 osoby oczekują na zakwalifikowanie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i na przyjęcie dzieci.
Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu w dniu 7 kwietnia 2018 r. odebrały świadectwa ukończenia szkolenia.

 

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech