Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Aktualności

Projekt „Kurs na samodzielność 2019” – szkolenie zaawansowane

Fundacja Vis Maior wraz z Fundacją "Pies Przewodnik" zapraszają do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kurs na samodzielność 2019” dofinansowanym ze środków PFRON.

Projekt ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Projekt przeznaczony jest dla osób dorosłych z całej Polski. W ramach projektu odbędzie się szkolenie z zakresu rehabilitacji zaawansowanej ( „szkoła zimowa”) w terminie 9.02.2020. - 29.02.2020. w Warszawie. Udział w szkoleniu kosztuje 200 złotych.

 Organizatorzy oferują:

• warsztaty z samodzielnej obsługi udźwiękowionego komputera i smartfonu
• warsztaty z samodzielnego poruszania się z białą laską – indywidualne zajęcia
• warsztaty ze stylizacji – indywidualne zajęcia ze stylistą
• warsztaty kulinarne i czynności dnia codziennego
• indywidualne konsultacje psychologiczne
• indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
• zajęcia kulturalno-rozwojowe

W projekcie zapewnione jest zakwaterowanie, wyżywienie i udział w zajęciach. Przyjazd na koszt własny. Nie przewidziano możliwości przyjazdu z przewodnikiem – uczestnikom w dotarciu z dworca i na miejscu będą mogli pomóc wolontariusze.

Kto jest zaproszony do projektu?
• Osoby niewidome z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku.
• Osoby pełnoletnie.
Osoby, które posługują się już komputerem na poziomie podstawowym (potrafią bezwzrokowo korzystać z klawiatury), mają udźwiękowiony smartfon.
• Osoby, które niedawno straciły wzrok (lub uległ on znacznemu pogorszeniu) i w związku z tym muszą nauczyć się funkcjonowania w nowej sytuacji).
• Osoby, które nie są uczestnikami warsztatów Terapii Zajęciowej. • Osoby, które nie są członkami środowiskowych Domów Samopomocy.
• Osoby, które nie były mieszkańcami/podopiecznymi placówek finansowanych ze środków publicznych.

Więcej informacji na stronie Projektu "Kurs na samodzielność 2019".

Drukuj E-mail

Nabór do drugiej edycji projektu Aktywny Absolwent

W imieniu Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych zapraszamy do drugiej edycji projektu "Aktywny Absolwent"  dającego szansę osobom niewidomym i słabo widzącym na znalezienie zatrudnienia.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Projekt Jest skierowany do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
 • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych
  w ostatnich pięciu latach, (różnego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie),

Uczestnicy mają zagwarantowane:

 • szkolenia i kursy zawodowe,
 • naukę języków obcych,
 • płatne staże zawodowe,
 • doradztwo i coaching.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji Pliki do pobrania.

We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również telefonicznie nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255

Drukuj E-mail

Informacja o naborze wniosków w ramach programu „ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, iż wnioski podmiotów prowadzących WTZ o dofinansowanie realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w roku realizacyjnym 2020 - trwającym od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku - przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w terminie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 r.

Celem programu „Zajęcia klubowe w WTZ” jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Adresaci programu – podmioty prowadzące WTZ, zainteresowani prowadzeniem zajęć klubowych, mogą ubiegać się o dofinansowanie zajęć klubowych w ramach realizacji przedmiotowego programu.

Beneficjentami programu są:

 • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
 • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób, których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Czas trwania zajęć klubowych dla osoby niepełnosprawnej wynosi nie mniej niż 5 godzin miesięcznie.

Szczegółowy zakres i organizację zajęć klubowych ustala WTZ.

Dofinansowanie przyznane w ramach programu może być wykorzystane wyłącznie na działalność związaną z prowadzeniem zajęć klubowych, w szczególności na:

 • działania na rzecz beneficjentów programu zgodne z celem programu opisanym w rozdz. IV programu oraz zakresem pomocy wymienionym w rozdziale VIII programu
 • niezbędne wydatki rzeczowe i osobowe związane z prowadzeniem zajęć klubowych w WTZ, takie jak transport, materiały do terapii, wynagrodzenia, wyposażenie, koszty utrzymania i inne, niezbędne do prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu.

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

 

Wniosek o przyznanie środków PFRON na prowadzenie zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” zainteresowany podmiot prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej może złożyć w PCPR w Wyszkowie, w terminie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 roku.

 

Druk wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w zakładce „Formularze i druki do pobrania”.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej:
http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/

Drukuj E-mail

Praca dla instruktora terapii zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej, prowadzone Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie, będące częścią PSONI – ogólnopolskiej organizacji pozarządowej, niedochodowej i samopomocowej to działająca od 2004 r. dzienna placówka terapii i rehabilitacji społecznej i zawodowej dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obecnie PSOUU Koło w Wyszkowie Warsztaty Terapii Zajęciowej poszukuje:

 1. Instruktora Terapii Zajęciowej/Terapeuty Zajęciowego w pracowni Gospodarstwa Domowego
 2. Instruktora Terapii Zajęciowej/Terapeuty Zajęciowego w pracowni i Wikliniarsko-Modelarskiej.

Więcej informacji

Drukuj E-mail

UWAGA STUDENCI!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, iż od dnia 1 października 2019 r. istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego dla osób niepełnosprawnych Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON.

Więcej informacji

Drukuj E-mail

Projekt POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY

Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia zgłoś się i weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej - zawodowej, psychospołecznej i medycznej.

Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla  osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu  zdrowia. To  również  szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację -  zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych. 

W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.

Więcej informacji na stronie POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY

Drukuj E-mail

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „AKTYWNY ABSOLWENT”

Uwaga! Są jeszcze wolne miejsca w projekcie  „Aktywny absolwent!

Jeżeli jesteś studentem ostatniego roku lub absolwentem, który ukończył studia maksymalnie pięć lat temu, i szukasz pracy, ten projekt jest właśnie dla Ciebie!

Oferujemy między innymi doradztwo zawodowe, coaching, szkolenia zawodowe dopasowywane indywidualnie do potrzeb i zainteresowań uczestnika, płatne staże. Zapewniamy indywidualne podejście.

Jeżeli zależy Ci na rozwijaniu własnych kompetencji i umiejętności oraz chcesz być konkurencyjny na rynku pracy, zgłoś się do nas już teraz!

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 22 831 22 71 wew. 255
lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt skierowany jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzrokową w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Więcej informacji na: PROJEKTU „AKTYWNY ABSOLWENT”/

Drukuj E-mail

„Dobry start”

Powiatowe Centrum Pomocy w Wyszkowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061, z późn. zm.) określono szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2018z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514).
Ponadto informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2019 r. będą obowiązywały przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, dotyczące m.in. zmiany definicja szkoły określonej § 3 pkt 6.
Zmianie uległa definicja szkoły, która umożliwia przyznanie świadczenia dobry start dla uczniów szkół dla dorosłych (szkoła dla dorosłych -organizacja kształcenia możliwa do zastosowania w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej) oraz w szkołach policealnych (szkoła policealna to typ szkoły ponadpodstawowej).
Wnioski o świadczenie dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, osobę usamodzielnianą, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu art. 140 ww. ustawy, będzie można składać w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, począwszy od dnia od 1 sierpnia 2019 r.

Wniosek do pobrania

 

Drukuj E-mail

Zaproszenie na spotkanie dla seniorów

W imieniu organizatotów: Ministerstwa Infrastruktury, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Policji zapraszamy wszystkich seniorów na spotkanie z policjantami i ekspertami ruchu drogowego w ramach akcji „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 23 lipca 2019 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Aleja Róż 2.
Zachęcamy do przyjazdu rowerem, zapraszając na bezpłatny jego przegląd oraz doposażenie w światła i odblaski.
Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY.

Cel akcji „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie” to uświadamianie seniorów - kierowców, rowerzystów i pieszych, jak zgodnie z zasadami, prawidłowo i bezpiecznie poruszać się po drodze oraz najważniejsze - jak unikać drogowych niebezpieczeństw. Eksperci zaprezentują - specjalnie przygotowane do akcji - krótkie filmy edukacyjne, obrazujące właściwe i niewłaściwe zachowania seniorów na drodze. Na ich podstawie porozmawiają z uczestnikami o kwestiach bezpieczeństwa, wskazując jednocześnie właściwe rozwiązania. Policjant ruchu drogowego poruszy zagadnienia związane z bezpieczeństwem w Wyszkowie, jak również w całym powiecie. Podpowie na co zwracać szczególną uwagę, by zawsze bezpiecznie dotrzeć do celu. Omówione zostaną także kwestie sprawności psychofizycznej seniorów (która z wiekiem maleje) i jej wpływie na zdolność kierowania autem, rowerem oraz na korzystanie z drogi jako pieszy. Każdy goszczący na zajęciach senior, będzie mógł bezpłatnie zweryfikować ostrość swojego wzroku oraz czas reakcji na zagrożenia, korzystając z przygotowanych przez nas przyrządów.
Uczestnicy akcji, którzy przyjadą na rowerach będą mogli zostawić je w serwisie rowerowym. Nasz serwisant wykona podstawowy przegląd techniczny roweru, stwierdzi „co mu dolega”, a także doposaży pojazd w elementy wyposażenia obowiązkowego, związane z bezpieczeństwem.

Szczegóły na stronie internetowej www.seniornadrodze.pl.

Drukuj E-mail

Życzenia z okacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2019

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

 

Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę. Wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki. To jeden z większych darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi.

Z okazji przypadającego na dzień 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wszystkim rodzinom zastępczym składamy podziękowania za trud, poświęcenie i zaangażowanie w codziennej opiece nad dziećmi.

Życzymy wielu sił, zrozumienia i wytrwałości w wypełnianiu tej niezwykłej misji, jaką jest rodzicielstwo zastępcze oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i samych radosnych chwil. Niech uśmiech dzieci i ich wdzięczność dodaje Państwu sił do podejmowania codziennego wysiłku.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

 

Drukuj E-mail

Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Już po raz siedemnasty w sali widowiskowej Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” została wręczona Nagroda Starosty Powiatu Wyszkowskiego. Wyróżnienia przyznawane są osobom, organizacjom, podmiotom za wkład na rzecz rozwoju i promocję Powiatu w następujących kategoriach: pomoc społeczna, rozwój gospodarczy powiatu, kultura, kultura fizyczna i sport. W tegorocznej edycji na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kategorii pomoc społeczna I miejsce otrzymała Siostra Cecylia Lewandowska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Niegowie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego.


Gratulujemy!

Relacja z uroczystości

Drukuj E-mail

KOMUNIKAT

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Mazowiecki zaprosił Powiat Wyszkowski do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” realizowanym w 2019 r.
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Więcej informacji na stronie internetowej Powiatu Wyszkowskiego.

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech