Jak zostać rodziną zastępczą

Liczba odwiedzających: 166

Jak zostać rodziną zastępczą


 

Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i możesz przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas.

Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących pełnienia funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego z Zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie (ul. Świętojańska 82B, 07-202 Wyszków, tel: 29 742 85 22 wew. 19 i 20).

 


 

Plakat Kampanii Społecznej - Już Jesteś? Promującej ideę rodzicielstwa zastępczego. Przedstawia małego chłopca z wyciągniętymi rękami. 15400 dzieci w Polsce szuka rodziców zastępczych. www.juzjestem.info

Zapewniamy:

  • środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka powierzonego w rodzinę zastępczą,
  • przysługujące świadczenia zgodnie z ustawą,
  • wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych,
  • bezpłatne szkolenia,
  • specjalistyczną pomoc psychologiczną i prawną,
  • opiekę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Podstawę stanowi zapoznanie się z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Etapy kwalifikacji:

  1. Zgromadzenie dokumentów niezbędnych do wstępnej kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
  2. Skierowanie na szkolenie, które kończy się wydaniem świadectwa.
  3. Uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
  4. Przygotowanie i podejmowanie działań związanych z ustanowieniem rodziny zastępczej. 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących pełnienia funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego z Zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie (ul. Świętojańska 82B, 07-202 Wyszków, tel: 29 742 85 22 wew. 19 i 20).