Spotkanie partnerskie osób  i instytucji pracujących dla dobra rodziny i dziecka

Liczba odwiedzających: 134

Spotkanie partnerskie osób  i instytucji pracujących dla dobra rodziny i dziecka


W dniu 10 kwietnia 2024 r. z inicjatywy Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie Oddział w Ostrołęce w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie odbyło się spotkanie partnerskie osób  i instytucji pracujących dla dobra rodziny i dziecka.
 
Spotkanie zainicjowane zostało w ramach promocji idei adopcji oraz współpracy z lokalnymi partnerami.
 
W spotkaniu brali udział pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego, Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Dom dla Dzieci w Wyszkowie.
 
W ramach spotkania omówiono, między innymi zagadnienia:

zapoznanie z etapami procedury adopcyjnej;
Rola opiekuna prawnego i koordynatora w procesie adopcyjnym;
Ochrona danych osobowych kandydatów do przysposobienia.
Uczestnicy spotkania podkreślili ważną rolę pracowników ośrodków pomocy społecznej w procesie przekazywania informacji dotyczących rodziny pochodzenia dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia.
 
Spotkanie było bardzo ciekawe, zakończyło się  interesującą dyskusją.